logo

X Sextilis MMXXII AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Pilátus élete

Márk 15:15 - „Pilátus eleget akart tenni a sokaság kívánságának, és szabadon bocsátotta nekik Barabbást; Jézust pedig miután megostoroztatta, kiszolgáltatta, hogy megfeszítsék.”

A Szanhedrin másnap korán reggel összejött és kimondta a halálos ítéletet. Mivel a zsidók nem, csak a rómaiak hajthattak végre kivégzést, ezért Jézust Pilátus elé vitték. Most a vádat megváltoztatták, és azt mondták, Jézus azt állítja magáról, hogy Ő király, és megtiltotta a zsidóknak, hogy adót fizessenek a Császárnak.
Pilátus minden vád ellenére sem talált Benne semmi rosszat. Ezért inkább elküldi Heródeshez. Jézus semmit nem mond Heródesnek, csak megerősíti, hogy Ő a zsidók Királya. Heródes visszaküldi Pilátushoz.
Pilátus képtelen meggyőzni a tömeget Jézus ártatlanságáról, és elrendeli Jézus halálát. Bizonyos források szerint római törvény volt, hogy egy bűnözőt, mielőtt megfeszítettek, először meg kellett korbácsolni.

romaikor_kepMások azt gondolják, hogy Pilátus azért korbácsoltatta meg előbb Jézust, mert azt remélte, hogy így egy enyhébb büntetéssel elengedheti. Erőfeszítései ellenére is a zsidók Barabbást kérték szabadon bocsátani, és Jézust megfeszíteni. Sőt még azt is kiabálták, hogy „Szálljon ránk, és gyermekeinkre az ő vére!” Pilátus tehát kiszolgáltatta Jézust, hogy megkorbácsolják, és megfeszítsék.

Ez az a pont, ahol Jézusnak komoly fizikai verést kell elszenvednie. Korbácsoláskor, az áldozatot egy póznához kötötték, és a hátát teljesen lemeztelenítették. A rómaiak olyan korbácsot használtak (flagrum-nak vagy flagellum-nak nevezték), aminek a bőrszálai közé kis csont és fémdarabkákat rögzítettek.

Hogy hány ütést kapott Jézus, ezt nem jegyezték fel az evangéliumok. Az ütések száma, a zsidók törvényében az 5 Mózes 25:3 szerint 40-re van korlátozva, később azonban 39-re vették vissza, hogy elszámolás esetén se legyenek vétkesek túlkorbácsolásban. Az áldozat gyakran meghalt már a korbácsolástól. (a 39 ütést tekintették a kritikus pontnak, amikor az áldozat már csak „egy ütésre van a haláltól „.)
A római törvény nem szabott semmilyen határt a korbácsütéseknek. A korbácsolás lehúzta a bőrt az ember hátáról, és láthatóvá váltak a vérbe borított izmok és csontok. Hatalmas vérveszteséget okoztak ezek az ütések, és teljesen elgyengítették az áldozatot. Akár az öntudatlanság állapotába is kerülhetett.Fordította: Nagy János


A tanítás származási helye:
http://blueletterbible.org/Comm/terasaka/crucify.html