logo

XXII Maius MMXXII AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Számkivetés, a haza földjéről (ex solo) való kiutasítás (Exilium)

Rómában a néptörvényszék s később a quaestiones perpetuae több vétséget (perduellio, veneficium, vis publica) polgárjogvesztéssel (capitis deminutio media,) vagyis az államközösségből való kizárással (aquae et ignis interdictio) sújtottak.
Az ilyentől Rómában a víz és tűz használatát eltiltották, a mi vallásjogi kifejezése volt az állami áldozatok közösségéből való kizárásnak; Romában senkinek sem volt szabad befogadnia s oltalmában részesítenie; úgy tekintették, mint földönfutót s bárki megölhette büntetlenül. A vádlott azonban az ilyen főbenjáró ítélet elől számkivetésbe (exilium) mehetett.

Az exilium tehát a soli mutatiónak az a faja, melyet kényszerűség hoz létre, míg a rejectio civitatis önelhatározásból való kilépés az államközösségből. Az exilium azonban magában véve még nem szüntette meg jogilag az államhoz való tartozást; csak akkor szűnt meg az exul a római állam tagja lenni, ha utólagosan kimondták rá az aquae et ignis interdictiót, vagy ha más állam polgárai közé vétette föl magát, vagy akkor is, ha a római néphatározat kimondta rá: id ei justum exilium videri.
Az a. et. i. interdictiót tehát nem vonta okvetetlenül maga után az exilium, de ha az is bekövetkezett, vagyonvesztéssel járt; máskülönben azonban az exulnak mint peregrinusnak lehetett Romában birtoka. Az Exilium helye rendesen valamely italiai szövetséges város; későbben, mikor ezek civitast kaptak, Italián kívül kellett menniük a száműzötteknek.

A köztársaság vége felé már az a. et. i. interdictio csak úgy lép föl, mint szoros értelemben vett kiutasítás. Belőle fejlődött ki a császárság alatt a deportatio, s e mellett egy sokkal enyhébb faja a számkivetésnek, a relegatio.


Forrás:
http://mek.oszk.hu/03400/03410/html/3086.html