logo

XXVII Maius MMXXII AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Comitia tribuia

A comitia tributa a tribusokba osztott polgárság (populus) gyűlése volt.

Kr. e. 494-ben a plebs nemcsak tisztviselőket kapott a maga ügyeinek védelmére, hanem arra is jogot nyert) hogy tisztviselőinek hívására adandó alkalmakkor a maga ügyeinek megbeszélése végett össze is gyülekezhessék. A nép e gyűléseit concilia plebis-nek nevezték s határozataik eleinte csak a plebset kötelezték.
A patríciusokkal vívott harcok folyamán azonban a plebs mindig nagyobb hatáskört és ezzel mindig több és több jogot biztosított magának ezen gyűléseken. Első vívmánya volt, hogy saját tisztviselőit ezeken a gyűléseken választhatta; második, hogy tisztviselőinek biztosította a bírságolás jogát (multae dictio), melynek alapján pénzbírságot róhattak arra, aki intézkedéseiknek ellenszegült.
Végre kivívta, hogy határozatai az egész polgárságot kötelezzék. Ettől kezdve már a patríciusok is helyet kértek a gyűlésein, mivel ott nem egyszer az ő érdekükről is határoztak. Ebben az időben kezdik ezeket a gyűléseket comitia tributá-nak is nevezni s ettől kezdve már nemcsak a tribunus, hanem valamelyik consul is összehívhatta a népet tribusonként.

A comitia tributa lefolyása nagyjában megegyezett a comitia centuriatáéval, de törvényhozó gyűléseit rendesen a fórumon vagy a circus Flaminiusban tartotta. Hatásköréhez tartozott:

Saját tisztviselőinek s a kisebb magistratusoknak (aediles, tribuni plebis, quaestores) megválasztása; bíráskodás nem politikai természetű pörökben, például uzsorában és döntés birságkirovás esetén; törvényhozás; a külföldi királyokkal való béke és szövetség megkötése.Forrás: Fehér Adorján Római régiségek.