logo

XVII Quintilis AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Lukianos

(i. sz. 120-180)

Az Eufrates menti Samosatából származó antiochiai rétor, ügyvéd, vándorprédikátor és író.Mint Dion Chrystomos, ő is bejárta a fél világot, Italiát, Galliát (ahol tanár is volt egy ideig), Görögországot, Makedóniát, Kisázsiát, megjelent az ünnepi gyűléseken és versenyeken, például Olympiában, s minden alkalmat felhasznált előadások tartására, Athénben is sűrűn adott elő gyakorlati erkölcsbölcseleti kérdésekről. Élete végén császári tisztviselő volt Egyiptomban.
A korában legnépszerűbb rétori műfajnak, a diatribének egyik leghivatottabb mestere. Eredeti és kitűnő írói tehetség; valóságos ókori újságíró; eleme az irónia, a szatíra, a paródia, a pamflet, a kiélezett és csattanós anekdota; írásai duzzadnak a humortól és komikumtól; friss, eleven, sokszor elképesztő és gyilkos gúnyolódását nemegyszer mainak érezzük. Egyike az ókor legérdekesebb írói egyéniségeinek; mint népszerű erkölcsprédikátor minden maradi hagyománnyal és megrögzött vaskalapossággal éles harcban áll; mindenesetre az ókor legkiválóbb haladó írója. Egészen különös írói tehetség: vérig sebző irónia, kíméletlen kritika, csípős szatíra az eleme.
A társadalom nagyképű vezetőalakjait s a kisemberek groteszk félszegségeit egyforma kéjjel szúrja tolla hegyére. Kemény igazmondásáért ellensége lett mindenki, akit megszégyenített vagy megsebesített gúnyosan harsogó és metszőn sivító kacagása. Az ókor Heinéje; nagysága és ebből fakadó tragikuma annak sorstársává avatja, éppúgy, mint száz évvel fiatalabb költőtársát, Julianus császárt. Kifogyhatatlan leleményről tanúskodó írásai közt vannak novellák, szatírák, rémhistóriák, paródiák, mint az Igaz történet, a divatos ókori háryádák szellemes és kegyetlen kicsúfolása; van nagy elbeszélés is, mint a Barátság mindhalálig.
A szelence titka, a híres kisregénye, a Lukios vagy a szamár; ez az utóbbi az ókori elbeszélés-irodalom gyöngye (amely Apuleius révén világirodalmi nevezetességre jutott), amely a műfajnak szinte minden elemét egyesíti magában (kaland, varázslat, babona, misztika, szerelem, romantika). Könyvünkben közöljük a hetéradialógusok egyik darabját is, amelyben novellamotívumok lappanganak, valamint Pankrates történetét, Goethe Bűvészinasának forrását.