logo

XVII Quintilis AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Eprius Marcellus

Nero idejében a legjelentékenyebb szónokok közé tartozott. Bár alacsony származású volt, korán viselt magas hivatalokat.Háromszor volt proconsul, továbbá helytartó Ázsiában, hol zsarolásai miatt gyűlölték. Nero alatt üzletszerűen foglalkozott a politikai vádakkal. Thrasea is az ő feljelentésének esett áldozatul.

A későbbi császárok alatt e miatt többször üldözték, de ő kivált Vespasianusnál nagy kegyben állott, mígnem 79-ben rábizonyult az összeesküvés vádja s öngyilkos lett.