logo

XIX Quintilis AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

A zsidók hadikészületei. Simon, Giórás fia, rablóbandát szervez .

Ezzel a galileai forrongás véget ért. És most, hogy a belső viszálykodás elpihent, hozzáfogtak a hadikészülődéshez a rómaiak ellen. Jeruzsálemben Anan főpap és azok a főemberek, akik nem voltak római érzelműek, helyreállították a falakat és sok hadigépet készítettek. Városszerte lövedékeket és harci felszerelést kovácsoltak; csoportonként, tervszerűen foglalkoztak a fiatalemberek fegyvergyakorlatokkal, és az egész várost tomboló zaj verte fel. De ez kimondhatatlanul lehangolta a békés polgárokat, és sokan, következő szenvedéseik előérzetében, hangos jajveszékelésben törtek ki. Jósjelek is mutatkoztak, amelyeket a lakosság nyugodtabb része baljóslatúaknak tartott, azok ellenben, akik háborúra uszítottak, mindent tetszésük szerint magyaráztak.
Mielőtt még a rómaiak felvonultak, Jeruzsálem máris olyan volt, mint valami halálra szánt város. Anan szerette volna a hadikészülődést rövid időre félbeszakítani, hogy a lázadók és az őrjöngő zelóták figyelmét a közjóra irányítsa, de engednie kellett az erőszaknak. Később majd elmondom, hogy mi lett a sorsa.

Akrabatta toparchiában, Simon, Giórás fia, megszervezte a lázadásokat, és rablásra adta a fejét; nemcsak hogy fosztogatta a gazdagok házait, hanem őket magukat is megkínoztatta. Már most megmutatkoztak későbbi zsarnokoskodásának jelei. Anan és a hatóságok csapatokat küldtek ellene, de ő cimboráival Masadába menekült a rablókhoz, s Anan és a többi ellenfele bukásáig ott is maradt. Ez alatt az idő alatt részt vett a banditák idumaeai portyázásában. Az idumaeai hatóságok a rengeteg gyilkosság és a folytonos rablás miatt kénytelenek voltak hadsereget gyűjteni és helyőrségekkel megrakni a falvakat. Ez volt akkor a helyzet Judaeában.