logo

XX Aprilis AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Flavius Iosephus - A zsidó háború II. 16.4. (345-401)

Kr. u. 66 augusztusában robbanásig feszült a helyzet Iudaea provinciában. A római procurator, Gessius Florus mérhetetlen kapzsiságában nemcsak a jeruzsálemi Templom kincstárára, hanem a gazdag zsidók vagyonára is szemet vetett. Az ellenállókat katonáival lemészároltatta, házaikat pedig a földdel tette egyenlővé. A Róma iránt lojális zsidók először C. Cestius Gallushoz, Syria legatusához fordultak, aki Florus közvetlen felettese volt. Gallus egy Neapolitanus nevű ezredest küldött ludaeába a helyzet kivizsgálására, aki Jamnia mellett találkozott az éppen Alexandriából visszatérő II. Agrippa zsidó királlyal, valamint a jeruzsálemi zsidók küldöttségével. Innen együtt mentek fel Jeruzsálembe, ahol megszemlélték Florus pusztításának nyomait.
Flavius Iosephus szerint Agrippa király ekkor ״gyűlésbe hívta a népet a Xystosba, amelyet a Templommal híd köt össze, nővérét maga mellé állította, úgy hogy mindenki lássa, és a Hasmóneusok palotája előtt, amely a felsőváros szélén áll, a Xystos északi oldalán”, és az egybegyűltek előtt nagyívű beszédet mondott egy nagyobb lázadás kirobbanásának elkerülése érdekében.

A régészek szerint a Xystos a hellenisztikus korban épült gymnaseion csarnoka lehetett, amit ebben az időszakban népgyűlésekre használtak Iosephus egy helyütt ״tanácsnak” is nevezi -, de Kr. u. 30 után a Szanhedrin is inkább itt ülésezett, mint szokásos helyén, a templomi Faragott Kő Csarnokában. A Xystos a mai Wilson-ív helyén álló viadukttal kapcsolódott a Templomhegyhez.
A Xystos északi részén állt a Hasmóneusok egykori palotája, amely ekkor már II. Agrippa tulajdonában volt. Remélhető, hogy a jeruzsálemi Óvárosban jelenleg is folyó ásatások ezeknek az épületeknek pontos elhelyezkedésére fényt derítenek. Mielőtt Agrippa király Iosephus által közölt beszédét elemeznénk, lássuk, mit tudunk magáról az uralkodóról.Forrás: Grüll Tibor: A Római Birodalom jellemzése II. Agrippa beszédében