logo

XXVI Januarius MMXXII AD

Kísérlet az egységes vallás megteremtésére

A vallási egység megteremtése érdekében Aurelianus a Napkultuszt akarta birodalmi vallássá tenni; ez a vallási elképzelés a késő ókorban különböző formákban tört magának utat. A császár a Palmyra elleni háború idején előtte megjelent „látomásra” hivatkozva (SHA Aurelianus 25), a hemesai Hélios kultuszát honosította meg Rómában; ezzel voltaképpen felújította Elagabalus kísérletét, de annak orientalizáló és a római közvéleményben visszatetszést keltő külsőségei nélkül.
Ebbe az istenségbe olvadt bele a görög Apollo, az egyiptomi Serapis s a perzsa Mithras alakja is. 274. december 25-én, a Napisten születésnapján avatta fel a latin Sol, illetve görög Hélios új templomát, és szervezte meg a tiszteletére az ötévenként tartandó ünnepi játékokat.

Az új kultusz főpapja és egyben mintegy Sol-Hélios földi megjelenítője maga a császár, deus Aurelianus lett. Egységesítő és stabilizáló tevékenysége közepette, 275-ben magánbosszú áldozataként, orgyilkosság által vesztette életét.Hahn István