logo

XXVI Januarius MMXXII AD

A provinciák igazgatása a principatus korában.

A principatus korának tartományi igazgatási rendszere egyszintű volt, annak alapvető egysége a köztársaság korában intézményesített provincia maradt. Azokon belül Augustus uralkodásától kezdve megkülönböztették a senatusi és a császári igazgatás alatt álló tartományokat. A senatusi provinciák területén nem állomásoztak légiók (provincia inermis), kormányzójuk egy senatus által kijelölt proconsul volt.
A kiemelt tartományok élén consulságot viselt kormányzó (consularis) vagy korábban praetori hivatalt betöltött helytartó (praetorius) állt. A császári provinciák katonai jellegüket tekintve lehettek légióval rendelkező és légióval nem rendelkező tartományok. Előbbiek élén a terület katonai egységeit is irányító legatus Augusti pro praetore állt, aki rendszerint consularis senator volt.
A légióval nem rendelkező császári provinciák élén vagy senatori rendű rendszerint praetorius helytartó, vagy egy lovagrendű procurator állt. A principatus időszakára a Római Birodalom (Imperium Romanum) irányítása a jelentős számú provincia következtében strukturáltabb és szakértőbb szervezetrendszert követelt meg. Valamennyi provincia kormányzásánál szerepet játszott a tartományi vezető mellett kialakult központosított igazgatás, amelynek élén a helytartó titkárságának a vezetője, a principalis állt. Az irányításával működő hivatalban a nyilvántartások elkészítéséért felelős commentarienses, a testőri és jogi feladatokat is ellátó speculatores és a provinciái kormányzók védelmét szolgáló singulares működtek.

A hivatali segédszemélyzetet provinciaiakból. írnokokból, számvevőkből, titkárokból, börtönőrökből, idézéseket kézbesítőkből (viatores) és kikiáltókból (praecones) állították össze. Itáliában és a provinciákban is a 2. század tekinthető a gazdasági virágzás korszakának, ezért a nemzetközi szintű kereskedelem biztosítása is magas szintű állami szervezettséget igényelt.Forrás: Részletek Jakab Éva és Pókecz Kovács Attila Egyetemes államtörténet I. c. munkájából .