logo

XXVII Maius MMXXII AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

A Tiberis karbantartásáért és a városi csatornahálózatért felelős curatorok.

Az Urbs működtetése szempontjából fontos feladatokat látott el a Tiberis folyóért és a csatornák karbantartásáért felelős római tisztviselő (curator alvei Tiberis et riparum) is. A szennyvizet elvezető csatornák (köztük a cloaca Maxima) a közegészségügy szempontjából, a Tiberis folyó medrének és partvonalának gondozása pedig az Ostia tengeri kikötőjéből induló, Rómába érkező szállítmányok eljuttatása és a gyakori árvizek kivédése szempontjából bírt különös jelentőséggel.
Kezdetben Tiberis partvonalának kiépítését Augustus még Asinius Gallus senatorra bízta a Kr.e. 8-7 között. Majd e feladatok ellátására Tiberius idejében egy öttagú bizottságot hoztak létre szenátori rangúakból, akik közül sorshúzással választották ki az elnököt. Claudius uralkodása idején a sorshúzást a kinevezés váltotta fel, így a hozzáértés lett az elsődleges szempont.
Mindemellett Claudius politikai bölcsességről tanúbizonyságot téve továbbra is fenntartotta az öttagú testületet. Érdemes még megjegyezi, hogy Claudius uralkodása alatt a városi procuratori funkcióval bíró tisztviselők száma a téma jeles kutatója, Pflaum szerint három volt. A már tárgyalt vízszolgáltatásért felelős (procurator aquarum), az ünnepi játékok megrendezésével megbízott (procurator ludi) és a császári kancellária görög ügyekben illetékes tisztviselője (ad legationes et responsa Graeca).

A curator alvei Tiberis et riparum fő feladata a Tiberis és partvonalának felügyelete, a vízmagasság figyelemmel kisérése az áradások megelőzése, valamint az is, hogy a magánszemélyek személyes használatukra kisajátítsák maguknak a folyó vízét. A folyóparton határköveket helyeztek el, amivel a magánterület és a köztulajdon közötti határt igyekeztek jelezni. Előfordult az is, hogy magánszemélyek saját kockázatukra az ártérben építkeztek, ezzel is akadályozva a folyó vízszintjének szabályozását.
A folyómeder karbantartása is az ő feladata volt, mivel az elsüllyedt hajók és a törmelék akadályozhatta a folyami hajózást. Emellett a folyami kikötök karbantartásáért és a Tiberist használó hajósok egyesületeinek felügyeletét is ő látta el. Emellett a Tiberisbe ömlő szennyvízcsatornák tisztíttatását is neki kellett megszerveznie. Éppen emiatt a tisztség nem örvendett túlzott társadalmi elismertségnek.


Forrás: Pókecz Kovács Attila - A principatus közjoga (Kr. e. 27 - Kr. u. 284).