logo

XXII Maius MMXXII AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Itália különleges közigazgatási helyzete.

Fontos hangsúlyozni, hogy Itáliát nem illesztette be a provinciák rendszerébe a principatus közigazgatási szervezetrendszere. Itália irányítása ugyanakkor a központi kormányzathoz sem csatlakozott, elvileg autonóm civitasokból, coloniákból és municipiumokból állt össze. Egyáltalán az is kérdéses, hogy Itáliáról mint közigazgatási egységről beszélhetünk-e, mivel az itt lakó szabad személyek latinus jogállásán (ius Italicum) túl más közös jogi kapcsolóelemről nem igazán beszélhetünk.
A ius Italicum elsőként az ifjú Plinius művében jelent meg, s feltehetően Augustus által létrehozott olyan régi vallási praktikákat foglalt össze, amelyek lehetővé tették a meghódított provinciai területeket is itáliaivá tenni.
A ius Italicum pontos tartalma ugyan régóta vitatott a szakirodalomban, de abban egyetértés mutatkozik, hogy ennek köszönhetően a provinciai telkeken is teljes római tulajdont lehetett szerezni, adófizetési mentességgel járt, és privilégiumként az ilyen joggal rendelkező városok saját magukat igazgathatták.

A római polgárjoggal rendelkezők és a latin jogúak között azonban számos területen megmaradtak a különbségek, így a háromgyermekes rómaiakat megillető kedvezmények (ius trium liberorum) a latin jogúaknál csak négy gyermek esetén érvényesültek, a provinciaiaknál azonban már csak ötnél. A ius Italicum császár általi adományozása még a provinciabeliek számára is megengedett volt. Ennek ellenére a közbeszédben folyamatosan jelen volt a „tota Italia” megjelölés.

Itáliában a Misenumban és a Ravennában állomásozó flották, valamint a római praefectusok irányítása alatt álló speciális alakulatok (a praefectus praetorio, a praefectus urbi és a praefectus vigilum cohorsai) kivételével katonai haderő nem állomásozhatott. Ezen a helyzeten változtatott Septimius Severus, aki Róma mellett állomásoztatott egy légiót.

Itália igazgatását még Augustus idejében alakították ki, amit utódai az 1. század folyamán továbbfejlesztettek, s ezen csak a 2. és a 3. században történtek kisebb-nagyobb módosítások.


Forrás: Pókecz Kovács Attila - A principatus közjoga (Kr. e. 27 - Kr. u. 284),