logo

XXVII Maius MMXXII AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Augustus és a principatus megalapítása

A több évtizeden keresztül zajló polgárháborúknak Augustus hatalomra jutása vetett véget. Fő érdeme abban állt, hogy két egymással ellentétes közjogi folyamatot sikeresen ötvözött és békített ki egymással. A köztársaság válsága egyértelműen megmutatta, hogy a hatalmát vesztő senatus és a vele rivalizáló promagistratusok küzdelmének végkimenetele egy monarchikus állam megszervezése, a hatalom egy kézben való összpontosítása felé halad. Ezzel egy időben, miután a királyság gondolatát a római társadalom egyértelműen elutasította, a caesari törekvések egyre inkább egy keleti típusú despotizmus felé mutattak. Ennek a kísérletnek vetett véget a március idusán Caesar ellen elkövetett merénylet, ami egyben ennek a modellnek az időleges bukását is okozta.

A római társadalomnak a köztársaság eszméjéhez történő ragaszkodását felismerve olyan uralmi formát alakított ki, amelyben az egyeduralom minden elemét sikeresen építette rá a köztársaság közjogi intézményeire. Először Augustusnak a princepsi hatalom megszerzéséig megtett útját vizsgálom, majd rátérek a principatus államrendszerének kiépítésére, ezt követően a principatus jellegét elemzem, végül pedig az augustusi közigazgatás kiépítésének főbb jogi vonatkozásait mutatom be.Forrás: Pókecz Kovács Attila - A principatus közjoga (Kr. e. 27 - Kr. u. 284)