logo

XXVII Maius MMXXII AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

A principatustól a dominatusig (Kr.e. 27-Kr. u. 284)

Az Augustus által létrehozott államberendezkedés új közjogi viszonyokat teremtett Rómában. A kezdeti időszak után egyre nyilvánvalóbbá vált a principatus egyeduralmi jellege. Mivel Augustus politikai óvatosságból ezt igyekezett palástolni, a császári hatalomnak sem alakult ki egységes koncepciója, vagyis a principatus államrendje nem egy megszilárdult jogi intézményrenden alapult, hanem inkább különböző hatáskörök gyűjteménye, ezek egy kézben való összefogása volt.
Ezt kihasználva Augustus utódainak lehetősége nyílt, hogy a császári hatalom egyes elemei közül hajlamaiknak és a kor kihívásainak megfelelően hol egyikre, hol másikra helyezzék a hangsúlyt. Így az egyes uralkodók, illetve a hosszabban hatalmon lévők különböző uralkodási periódusainak történeti tanulmányozása teszi lehetővé a princeps hatalmának meghatározását annak csaknem három évszázados időszaka során. Így célszerűnek látom az egyes uralkodó dinasztiák, illetve rövidebb időszakok szerinti bontásban bemutatni a principatus közjogi rendszerének változásait.

Így elsőként a Julius-Claudius dinasztia60 princepseit (Kr. u. 14-68), másodikként a polgárháborúk korát és a négy császár uralmát (68-69), harmadikként a Flaviusok uralmát (69-96), negyedikként az Antoninusok dinasztiájának korát (96-192), ötödikként a Severusok korát (193-235), végül a principatus végét jelentő katonai anarchia időszakát (235-284) elemzem.


Forrás: Pókecz Kovács Attila - A principatus közjoga (Kr. e. 27 - Kr. u. 284)