logo

XX Februarius AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Rendszerváltozás

Diocletianus rendszerében az uralkodói hatalomnak három alappillére volt: a birodalom megosztása, a császárok istenítése és az utódok szabad megválasztása. Ez a kormányrendszer tehát művészibb és bonyolultabb volt, mint az ázsiai despotáké, ami a dinasztikus örökösödés s bizonyos határig a birodalmi egység elvén épült fel.
A fiú nem atyjának jogszerű utóda volt, hanem egy másik, szabadon választott utód lett örökbefogadás révén az uralkodó fia. így Diocletianus a birodalom utolsó felosztása alkalmával mind Constantius Chlorus fiát, Constantinust, mind Maximianusét, Maxentiust kizárta a trónöröklésből, és ezzel utoljára hódolt a görög-latin civilizációnak, aminek szelleme végleges kilobbanása előtt ebben a rendszerben érvényesült.

Diocletianus a tehetség uralkodói jogáért szállt síkra: ilyen nagy jelentőségű választásnál nem akarta magát a véletlenre bízni, útját óhajtotta állni a nagyravágyó trónkövetelők elkeseredett küzdelmének, ami trónváltozáskor olyan gyakran döntötte szerencsétlenségbe a birodalmat.


Forrás: Guglielmo Ferrero Az ókori civilizáció bukása