logo

XXI Februarius AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Az új rendszer árnyoldalai

Miért növelhette Constantinus a szertartások számát, és bővíthette a hivatalnoki állományt, ha nem látta volna világosan, hogy uralma - Diocletianuséval szemben - a hatalmi eszközöknek egyetlen kézben történő egyesítése ellenére is gyenge lábon áll? Az, hogy egy olyan katonai és politikai lángelme, mint ő, a hadsereget a birodalom határaitól távol, belső helyőrségekben helyezte el, szintén érthetetlen marad, ha fel nem tételezzük, hogy most már nem annyira a külső ellenséggel szembeni védekezést, mint inkább a megingott belső rend fenntartását tekintette feladatának.
Ugyanennyire érthetetlen, hogy miért nyitotta meg olyan készségesen az idegen származásúak előtt a légiókba vezető utat, ha fel nem tételezzük, hogy képtelennek érezte magát az új, keresztény társadalom katonáskodással szembeni ellenállásának leküzdésére. És végül Constantinopolis (Konstantinápoly) alapításában is mindenekelőtt a birodalmi hatalom meggyengülésének jelét láthatjuk.
Bármennyi okot lehetne is e nagy fontosságú lépés mellett felhozni, a fő ok: a nyugati provinciák hanyatlása - ezeket a barbárok elpusztították, kifosztották és elnéptelenítették. Mint ahogy a birodalom székhelyének Itáliába helyezésekor a nyugati részek - mindenekelőtt Gallia - gazdasági fejlődése volt mérvadó, ugyanígy a birodalmi székhely keletre történő áthelyezésének az a magyarázata, hogy a tartományok ott gazdagabbak, népesebbek és a birodalmat sújtó csapásoktól kevésbé érintettek voltak, mialatt a nyugati rész mindinkább romhalmazzá vált.

Constantinus kitűnően választott, mert Constantinopolis tökéletesen alkalmas arra, hogy egy félig Ázsiában/félig Európában fekvő birodalom fővárosa legyen. De a birodalom székhelyének áthelyezése a Boszporusz mellé azt is jelentette egyben, hogy Róma világtörténeti küldetése nyugaton - az ókori civilizáció utolsó nagy teljesítménye - befejeződött, és új korszak vette kezdetét.


Forrás: Guglielmo Ferrero Az ókori civilizáció bukása