logo

XXI Februarius AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Az oltalmazó hitvallás

Ezzel az antik civilizáció nyugaton csaknem teljesen megsemmisült. A hatalmas, megint barbárok uralma alá került, gyér népességű területek sok pontján a germán hódítók települései álltak, és évszázadokon át csak szegényes emléke élt az antik civilizációnak; csak elszigetelt maradványok emlékeztettek már az egykori büszke épületekre. De igazi életereje csak a hitvallásnak lesz, ami a birodalom utolsó századaiban azért jött létre, hogy az új vallás számára egységes hitet teremtsen.
A hitvallás még századokon át megőrizte nyugaton az ókori kultúra fényét, és ezzel megóvta Európát a teljes és végleges elbarbárosodástól. Idővel csakugyan újból létrejött a filozófia, irodalom, jogtudomány; létrejött az a hatalmas szellemi mozgalom, ami végül a reneszánszhoz vezetett a szigorú szellemi fegyelem védelmében - és ezt a hitvallás a középkor minden viharában megóvta. Európa újra felfedezte és továbbfejlesztette a császárok által hiába keresett állami tekintély alapjait, és megteremtette a jól megalapozott politikai rendszerek létrehozásának lehetőségét.
De minél szilárdabb alapokra helyezte Európa a kormányok tekintélyét, és minél inkább alávetette magát a politikai fegyelemnek, annál inkább volt hajlandó feladni azt a magasabb elvet, amit pedig Constantinus korától a reformációig minden állami és katonai hatalomnál fontosabb életszükségletnek ismerhetett meg, mert csak ennek segítségével sikerült a barbárság és törvénytelenség tátongó örvénye felett átkelni.

Ugyanabban az időszakban játszódik le a nagy államok létrejötte és az elszakadás azon szellemi tekintélyektől, amelyeknek a középkor alávetette magát; úgyhogy kettős, párhuzamosan és egyben ellenkező irányban haladó mozgás képe tárul elénk. Három század alatt aztán kialakult a mai helyzet, ahol eddig ismeretlen mértékű hatalmat birtokló államok léteznek, de a történelemben jóformán példátlan módon hiányzik alapjaikból a szellemi és az erkölcsi tekintély. A következő és egyben utolsó fejezetben megkíséreljük röviden vázolni e nagy történeti folyamat utolsó és legfontosabb szakaszát.


Forrás: Guglielmo Ferrero Az ókori civilizáció bukása