logo

XX Februarius AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

A pénzügyi bajok okai

Constantinus minden bizonnyal azért szánta el magát arra, hogy az államköltségen történő tengeri szállítás kényszerszabályozását bevezesse, mert a magánvállalkozókra bízott szállítás sokkal többe került volna. Ha tehát e különös jelenség mélyebb okait akarjuk ismerni, azt kell megvizsgálnunk, miképpen szökhettek fel ennyire az árak.
Diocletianus sokat foglalkozik a súlyos bajjal: vér és vaskúrával kívánja orvosolni, de nem látja valódi gyökereit. Pedig még ma, annyi század múlva is rájöhetünk ezekre az okokra: az egyik az, hogy a munkaerő és a javak a háború, éhínség és járványok következtében nagyon megcsappantak; a másik az, hogy a pénz értékét veszítette.

A birodalom nem rendelkezett elég emberrel és anyagi eszközzel ahhoz, hogy megőrizze azt a színvonalat, ahová felküzdötte magát; mivel közigazgatási intézményeiről és társadalmi kötelességeinek teljesítéséről anyagi erejének csökkenése ellenére sem akart lemondani, az árak felszöktek: mind a munka, mind a javak ára mint mindig, amikor nagyobb a kereslet a kínálatnál.
A pénz elértéktelenedése amiről már szóltunk minden időkben ugyanarra az eredményre vezetett. Miután szilárd gazdasági értékmérő már nem létezett többé, senki sem volt tisztában az áruk értékével, és hogy az értékviszonyok bizonytalansága ellen védekezzék, mindenki az egyetlen, legalább némi sikert ígérő eszközhöz nyúlt: lehetőleg drágán adott el, hogy minél több pénze legyen.

A háborúk és az eluralkodó törvénytelenség tehát a gazdasági életet is megrendítette, és legutolsó anyagi támaszától is megfosztotta az antik civilizációt. Constantinus kényszerrendszerrel próbálta a végzetes folyamatot megállítani. Mivel azonban a baj okai továbbra sem szűntek meg, a kényszerszabályozás rendszere egyre jobban elharapódzott, és lassanként a negyedik és ötödik század folyamán odáig fajult a helyzet, hogy a birodalom gazdasági élete egyre kíméletlenebb kényszerrendszabályok bonyolult rendszerévé változott, majd pedig végelgyengülésben kimúlt.


Forrás: Guglielmo Ferrero Az ókori civilizáció bukása