logo

VIII Sextilis MMXXII AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

A vég .

473-ban a pannoniai származású Orestes (Attila egykori titkára) ragadta kezébe a magister utriusque militiae tisztjét, és saját fiát, a kiskorú Romulust nevezte ki császárrá (474). Ekkor lépett fel a különböző germán törzsekből összeverődött itáliai hadsereg vezetője, Odovacar azzal a köve-teléssel, hogy Itália földjét is osszák fel a tertia alapján a barbár alakulatok tagjai között. Amikor ezt Orestes megtagadta, Odovacar előbb a rex Italiae címet vette fel (476. augusztus 23.), majd Orestest rövid harc után elfogta és kivégeztette, a kiskorú császárt, az „Augustulust” pedig egy vidéki birtokra internálta. A császári jelvényeket Konstantinápolyba, a Kelet-római Birodalom császárához, Zénónhoz küldte.

Azzal, hogy immár Itália is egyike lett az önálló germán királyságoknak, lezárult a Római Birodalom történetének utolsó szakasza. A nyugati birodalom önálló germán államok sorára hullott szét: Itáliában Odovacar állama, a Regnum Italiae ; Galliában és Hispániában a vizigót királyság, Pannóniában a keleti gót állam, a Rajna mentén a két frank királyság (száli és ripuári frankok), a Rhône völgyében a burgund állam, végezetül Afrikában a vandál királyság lett Róma örökösévé.
A birodalom keleti fele, súlyos belső megrázkódtatások és a bomlás már észrevehető jelenségei ellenére lényegében még megtartotta területi integritását. Császárai 476 óta magukat elméletileg a Római Birodalom egyedüli császárainak tekintették, és bizonyos külső formák fenntartásával és szépen hangzó címek adományozása révén még sokáig igyekeztek a nyugati germán államok fölötti jogi fennhatóság látszatát kelteni. Egy alkalommal Iustinianus alatt kísérlet történt az egykori Római Birodalomnak valóságos egyesítésére is. Ez azonban csak ideiglenes eredménnyel járhatott.

A Római Birodalom, a rabszolgatartó társadalom leghatalmasabb állama, végképpen alkotórészeire hullott szét. A fejlődés, amely az új államokban, új gazdasági, társadalmi és politikai feltételek között megindult, már egy új társadalmi forma, a feudalizmus teljes kibontakozása felé vezet. Ennek kezdeti elemei már a 4. sz.-i dominatus korában a római társadalom méhében megjelentek teljes kibontakozása csak a germán királyságokban történhetett meg.Hahn István