logo

XXVII Maius MMXXII AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Sulla a Balkánon

Ezalatt Sulla épeirosi partraszállása (Kr. e. 87) után energikusan folytatta hadműveleteit Mithridatés ellen. Boiótiában megverte Archelaost, Mithridatés hadvezérét; majd több hónapi ostrom után, Kr. e. 86. március 1-jén rohammal bevette Athént, s katonáinak több napon át szabad rablást engedélyezett. Közben Mithridatés Dorilaos vezetésével egy újabb hadsereget küldött a Balkánra, amely elfoglalta Macedoniát, benyomult Görögországba, egyesült Archelaos seregének maradványaival. Sulla legiói azonban Khaironeia és Orkhomenos mellett gyors egymásutánban ezt a sereget is ismételten szétverték, s Görögország elhagyására kényszerítették.

Időközben Mithridatés helyzete az elfoglalt kis-ázsiai vidékeken és a görög szigeteken is egyre tarthatatlanabbá vált. Volt olyan terület, mint például Rhodos, amely végig kitartott Róma mellett, mert ez felelt meg jobban kereskedelmi érdekeinek. Más görög városok megőrizték semlegességüket.

A görög városok arisztokráciája pedig eleve Róma-párti volt. A háború terhei azonban a lakosság zömének hangulatát is kedvezőtlenül befolyásolták. Mithridatésnek először Chiosban kellett kíméletlenül fellépnie a Róma-párti szervezkedés ellen, majd Sulla sikereinek hatására Ephesosban tört ki felkelés. Mithridatés erre végletes, de már elkésett lépésre szánta el magát: kihirdette az adósságok eltörlését, a rabszolgák felszabadítását, az összes kis-ázsiai város szabadságát, ugyanakkor a kalózokat rászabadította az ellenszegülő kereskedővárosokra.Forrás: Ferenczy Endre - Maróti Egon - Hahn István: Az ókori Róma története Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 1998