logo

XXVII Maius MMXXII AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Sulla Itáliában.

A következő (Kr. e. 83) év tavaszán Sulla mintegy 40 000 főnyi sereggel Brundisiumnál partra szállt Itáliában. Itt több római arisztokrata csatlakozott hozzá jelentős katonai erővel. Kiemelkedett közülük a fiatal Cn. Pompeius, Pompeius Strabo fia, aki családi birtokainak bérlőiből s clienseiből Picenumban két legiónyi létszámú hadsereget állított össze.

Sulla ügyes, céltudatos taktikával a határozatlan, a hadvezetésben egyenetlenkedő ellenfelei felett több kisebb összecsapásban kivívott győzelem után jutott el Róma falaihoz, s — ezúttal másodszor — rohammal elfoglalta a várost. Az utolsó, döntő összecsapás Róma falainál a Porta Collinánál zajlott le Kr. e. 82. november 1-jén.
A marianus sereg zömét samnisok alkották. Ezek — bár Sulla céltudatosan hangoztatta, hogy elismeri az új polgárok jogait — mindvégig ellene harcoltak. Sulla ismét győzött, győzelme kivívásában jelentős része volt a Hispaniából hazatért fiatal M. Licinius Crassusnak, akinek az apja a Kr. e. 87. évi vérengzéseknél vesztette életét. A fiatal C. Marius a Kr. e. 82. év consula öngyilkos lett, a samnis foglyokat legyilkolták. Samniumba és Etruriába büntető expedíciót küldtek. Szicília és Afrika területén Cn. Pompeius irányításával verték le a marianusokat.

Az ellenállás megszüntetése után Sulla diadalmenetet tartott a Mithridatés felett aratott győzelme megünneplésére, s kívánságára a senatus megszavazta a triumphust az akkor 27 éves Pompeiusnak is, aki addig még semmiféle hivatalt nem töltött be, s felruházta a Magnus (= Nagy) melléknévvel.Forrás: Ferenczy Endre - Maróti Egon - Hahn István: Az ókori Róma története Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 1998