logo

XXVII Maius MMXXII AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

A háború befejezése .

Ekkortájt szállt partra Görögországban Valerius Flaccus serege is, és csakhamar visszafoglalta Macedoniát, majd átkelt Kis-Ázsiába. Időközben egy katonai zendülés során Flaccus életét vesztette, s a sereg vezetését C. Flavius Fimbria legatus vette át. A Propontisnál szétverték Mithri-datés csapatait, majd elfoglalták Pergamont is. Erre az időre sikerült Sulla quaestorának, L. Licinius Lucullusnak hajóhadat szerveznie, várható volt Sulla kis-ázsiai partraszállása is.
Mithridatés ezért béketárgyalásokat kezdeményezett. A két római sereg erőviszonyaira jellemző, hogy a király Sullához fordult. Fimbria megjelenése mindkét felet egyaránt sürgette a kiegyezésre (Granius Licinianus 35,8). Sulla figyelmét már különben is a római helyzet alakulása foglalkoztatta elsősorban (Appian. Mithr. c. 22. Eutropius V 7,2. vö. Cicero, pro lege Manil. 3,8).

A békét a Helléspontos melletti Dardanos városában kötötték meg 85 őszén, Sulla és Mithridatés jelenlétében. A kompromisszumos békeszerződés értelmében a pontosi uralkodónak ki kellett ürítenie az elfoglalt területeket, át kellett adnia flottája egy részét, s kb. 3000 talentumnyi hadisarcot kellett fizetnie.
A békefeltételek enyheségére mi sem jellemzőbb, mint az, hogy Sulla utóbb az elpártolt városokra — a hadsereg beszállásolásának terhein felül — 20 000 talentum kártérítést rótt ki. Természetesen érvénytelenítette Mithridatésnek a rabszolgák felszabadítására és az adósságok eltörlésére vonatkozó rendelkezéseit is.

A békekötés után Sulla Fimbria ellen vonult, s körülzárta táborát. Fimbria katonái megtagadták az engedelmességet, mire az öngyilkos lett, s legiói átálltak Sullához. A győztes hadvezér pihenőt engedélyezett az egyesült hadseregnek, majd Kr. e. 84 második felében átkelt Görögországba. Itt s Macedoniában megszilárdította a római uralmat, visszaállította a korábbi társadalmi viszonyokat. Végül megtette az előkészületeket, hogy átszállítsa Itáliába gazdag zsákmányban részeltetett, bőkezűen ellátott, hozzá feltétlenül hű seregét.


Forrás: Ferenczy Endre - Maróti Egon - Hahn István: Az ókori Róma története Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 1998