logo

XXII Maius MMXXII AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

A hagyományos politika önellentmondásai

Az ún. polgárháborúk kora átmeneti időszak, amelyben kibontakozik a senatus által irányított rendszer válsága, felbomlik a hagyományos köztársasági államforma, és szükségszerűvé válik a katonai diktatúra bevezetése a római rabszolgatartók uralmának fenntartása érdekében.
A polgárháborúk korát tágabb értelemben szokás a Gracchusok korától számítani. Maguk a rómaiak is Tib. Gracchus erőszakos halálát tekintették a polgárháború kezdőpontjának (vö. Sallustius, Hist. [M.] I 17. Velleius II 3,3. Appianos, b.c. I 565).

A politikai élet általános eldurvulásán és a törvényjavaslatok vitájával kapcsolatos sorozatos incidenseken túlmenően ez a felfogás mindenekelőtt azért jogosult, mert a Gracchusok törvényhozása és reformtevékenysége felvetette már s mindazokat a legfontosabb kérdéseket, amelyek megoldásáért a következő időszak, az 1. sz. első évtizedeinek, most már valóban háború jellegű, fegyveres küzdelmei folytak. A reakció a legégetőbb kérdés orvoslását is gátolta. Így ezek nagy késedelemmel, súlyos véráldozat árán is csak átmenetileg jutottak már nyugvópontra.

A viharos események során mind határozottabb formában nyilvánulnak meg a senatus vezette köztársasági államrend belső ellentmondásai. Egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a városállam méreteire szabott politikai szervezet n felel már meg a világbirodalom igényeinek. A római állam egyre több olyan nehézséggel találja magát szemben, amelyet a nobilitas hagyományos vezetési módszereivel, a szinte évenként váltakozó magistratú kereteinek merev fenntartásával nem tudnak leküzdeni. Legelőször itáliai szövetségesek polgárjogának kérdésében éleződtek ki a kibékíthetetlen ellentétek. Ezt a rég vajúdó problémát a szövetségeseknek — Kr. e. 2. sz. végétől átszerveződő hadseregben — megerősödött szer egyre jobban előtérbe állította.


Forrás: Ferenczy Endre - Maróti Egon - Hahn István: Az ókori Róma története Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 1998