logo

XXVII Maius MMXXII AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Consuli seregek ellen

Róma a következő (Kr. e. 72) évben consuli légiókat volt kénytelen szembeállítani a rabszolgasereggel. Az egyik consul Apuliában, a mons Garganus mellett győzelmet aratott Krixosnak, Spartacus egyik alvezérének túlnyomórészt germánokból és keltákból álló serege felett. Maga Spartacus viszont súlyos csapást mért a két consul, Cn. Cornelius Lentulus Clodianus és L. Gellius Poplicola légióira. Ezt követően szinte akadálytalanul vezethette észak felé a sereg zömét azzal a nyilvánvaló célzattal, hogy szárazföldi úton visszajuttatja őket szülőföldjükre, Galliába, Germaniába, Thrákiába. Később Dél-Itáliában is tervbe vette, hogy tengeri úton visszatér megtizedelt seregével a Balkánra.

Közben Mutinánál megverte Gallia Cisalpina helytartójának a seregét; ekkor azonban a Pó-síkságról váratlanul visszafordult, s az Adriai“ tenger partja mentén dél felé vonult. A váratlan és következetlen fordulatot a kutatók különféleképpen igyekeznek magyarázni. Egyesek a Pó feltételezett áradására gondolnak; mások azt vélik, hogy a Pó-vidéken, ahol a kis és középbirtok dominált s a kisparaszti gazdaságok, nem talált kellő támogatásra; megint mások szerint az Alpok félelmetes látványa riasztotta el a sereget az út folytatásától stb. E feltevések mellett számolni kell azzal is, hogy sikereiken elbizakodott csapatai késztették visszatérésre a további zsákmány reményében az egység fenntartására törekvő Spartacust.

Sallustius (Hist. fg. III 98. M), majd az ő nyomán Plutarchos (Crass. 9,8) mindenesetre ezt hozza fel magyarázatul. A meglevő etnikai különbségek mellett hiányzott a felkelő seregben a szicíliai rabszolgák esetében megfigyelt fanatizáló, az összetartást biztosító eszmei egység is.
Spartacus Picenumban ismét megütközött a consulok seregeivel, s ismét győzelmet aratott. Ekkor halotti áldozatot mutatott be a korábban elesett Krixos emlékének; ezen római foglyokat kényszerített egymás elleni párviadalra. Ezt követően seregével tovább nyomult dél felé.Maróti Egon