logo

XXVII Maius MMXXII AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

A rabszolgatartás növekedése

A Gracchusok reformtörekvéseinek kudarca után tovább folytatódott Itália területén a földbirtok koncentrálódása, az árutermelő közép és nagybirtok térhódítása, s megkezdődött az állattenyésztő latifundiumok kialakulása. Az utóbbiak elsősorban a Hannibállal folytatott háború során, majd a Sulla idejében erősen elnéptelenedett Dél-Itália területén jöttek létre. (Megjegyzendő, hogy ezt az utóbbi folyamatot, egyes tartományok későbbi fejlődését alapul véve, gyakran eltúlozzák.)

Mind nagyobb méreteket öltött a rabszolga-munkaerő felhasználása. Marius, Sulla és más római vezérek hadjáratai sok tízezer hadifoglyot juttattak Itáliába rabszolgának. Ezzel összefüggésben, a fentebb említett okok folytán, jelentősen csökkent a kalózok rabszolgaszállító szerepe annak ellenére, hogy aktivitásuk az 1. sz. folyamán egyre fokozódott, s a Kr. e. 70-es évekre az egész Földközi-tengerre kiterjesztették uralmukat, egyre jobban megnehezítették a tengeri kereskedelmet s a tengerparti városok, szigetek helyzetét Syriától Itália és Hispánia partvidékéig. Az itáliai rabszolgaállomány jelentős része (kelták, germánok) azonban olyan területről származott, amely nem tenger mellett fekszik.Maróti Egon