logo

XXVI Januarius MMXXII AD

A Caesar-forum különböző rekonstrukciói.

Gismondi készítette a Via dell Imperóban közölt helyszínrajzot a római császár-forumokról, benne a Caesar-forum alaprajzának rekonstrukcióját is. A teljes forumot közli, mely a Traianus, az Augustus- és a Nerva-forumot érinti, az area keleti oldalán a még föld alatti részeket is feltüntetve, tökéletes szimmetriában a feltárt részekkel. A templom előtti díszkutakat nem tünteti fel.
A pronaoszba két-két oszlopot helyez, az elő-podiumról a pronaoszba vezető lépcső elfoglalja a főhomlokzat egész szélességét, és az oszlopok előtt vonul. A cella belsejében csak a hosszoldalon ad oszlopsort. Az apszisba vezető lépcsőket nem tünteti fel. A Basilica Argentaria északi végéhez tabernasort csatlakoztat.

Clementi a Roma imperiale című könyvének 281. oldalán közöl a Venus Genetrix-templomról alaprajzi rekonstrukciót. A podium előtt csak két díszkutat jelez, az összekötő fal nélkül. Az előpodiumról a pronaoszba vezető lépcső a főhomlokzati oszlopok előtt húzódik. A pronaoszba két-két oszlopot helyez. A cellában az oszlopsort ráfordítja a bejárati falra is. Az apszis mellett nem tüntet fel helyiséget.
Az apszisba felvezető lépcsőt csak két vonallal jelzi. A cella hosszoldalán a pronaoszban fallizénákat rajzol. A cella pronaosz felőli sarkain egy-egy pillérrel egyenlíti ki a külső oszlopállással fennálló különbséget.

Olindo Grossi nemcsak alaprajzi, hanem felépítményi rekonstrukciót is készít. Fényképeit az Ufficiótól kaptam. Alaprajza Gismondi rekonstrukcióját követi azzal a különbséggel, hogy a Nerva-forumtól úttal választja el a Caesar-forumot, a Curia előtt nem folytatja a porticust, hanem az areába beállóan exedrát jelöl. Az areán bejelöli Caesar lovasszobrát, és tőle délre egy obeliszkkel díszített díszkutat rajzol.
A podium előtti díszkutas létesítményt is feltünteti. A főhomlokzatot perspektívában, az oldalhomlokzatot ortogonális rajzban rekonstruálja. A rekonstrukciók emlékeztetnek Canina rekonstrukciós rajzaira, de ugyanúgy nagyon kevés tényleges adatra, maradványra támaszkodnak. A tabernák homlokzatán a lizénás, fülkés, gazdag architektúrát attikafalon álló szobrok fejezik be.

A templom podium homlokoldalát domborműves kazettákkal tagolja. A főhomlokzaton a képszéken felírást, a timpanonban gazdag szoborcsoportozatot ad. Annak ellenére, hogy a templom a Traianus-féle átépítési állapotot mutatja, a felirat mégis ez:

C. JULIUS CAESAR IMP. DICT. FECIT.

A Basilica Argentaria párkányára is szobrokat, a diadalívekre bronz bigát helyez. Bármennyire mutatósak is ezek a rajzok, nem meggyőzők, és főleg alkotójuk tervezői készségét mutatják.Forrás: Bardon Alfréd - A Caesar-Fórum Rómában - Akadémiai Kiadó Budapest 1990