logo

V Quintilis MMXXII AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Iuppiter Tonans (Mennydörgő Iuppiter) temploma

(Aedes Iovis Tonantis)
Augustus Kr. e. 22-ben tett fogadalmat a felépítésére, amikor a cantabriai hadjárat alatt szerencsésen megmenekült egy közeli villámcsapástól. A templomot ugyanezen év szeptember 1-jén szentelték fel. Az istenség mellékneve, a Tonans a Zeus Brontós átirata, ami két latin nyelvű feliraton is feltűnik.

Maga a templom pompás megjelenéséről és művészi gazdagságáról volt híres. Falai tiszta márványból készültek, és számos műremeket rejtettek. Augustus gyakran látogatta ezt a templomot, s egy ízben azt álmodta, hogy Iuppiter arról panaszkodott, hogy az új templom pompája erősen csökkenti az ősi Iuppiter Optimus templom látogatóinak számát.
Augustus azt válaszolta erre, hogy Iuppiter Tonans csak a Nagy Iuppiter portása, s új templomának oromfalain harangokat helyeztetett el, hogy ezt a kapcsolatot jelezze is. Ez a szöveghely arra utal, hogy a templomnak az area Capitolina bejáratához közel kellett állnia, a domb délkeleti végében.

Ezen a helyen 1896-ban feltárták egy templom alapozását, amelynek darabjai feltehetőleg ennek a templomnak a romjai lehettek. Kinézetére Augustus érmeképéből következtetünk, aminek alapján hexastylusnak (hatoszlopos) kellett lennie. A templom Iuppiter szobra egy kinyújtott kezű, talán jogart tartó, álló alak, ami bizonyos feltételezések szerint Leochares híres szobrának egy másolata volt.
T. Horváth Ágnes