logo

XVIII Aprilis AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Divorum, azaz Templum Divorum és Porticus Divorum

Domitianus építtette a Campus Martiuson Titus alatt kitört tűzvész pusztításainak helyreállítása során. Két templom volt, amelyet egy porticus kötött össze (porticus Divorum). A templomokat a megistenült Titusnak és Vespasinusnak szentelték (aedes divi Vespaiani, aedes divi Titi). a Saepta és a Thermae Agrippae között állt, feltehetően az egykori Villa Publica helyén. Egy szent kerületet alkottak, amelynek bejárata északon egy háromkapus diadalívvel nyílt. A templomok egymással szemben álltak. Ezek a prostylos templomok aprók voltak, a homlokzatukon négy–négy oszloppal (tetrastylos).

A templomokat és a porticust együtt szentelték fel az augurok egyetlen szent térré (templum), innen származik a neve: templum Divorum, azaz a megistenültek templuma. A név az jelzi, hogy a legszentebb szertartással, az augurok által felszentelt terület nem pusztán egyetlen épületből állhatott, hanem – mint a császárforumok esetében is – egy épületkomplexum is lehetett.

Az így létrejött templum 200 × 50 méteres, téglalap alakú területen feküdt. A porticus hosszú oldalán harminc, a röviden pedig hat oszlop állt. Az areán valószínűleg egy szent liget (lucus) állt, és a templomok előtt helyezték el az oltárokat. A déli részen elhelyezett oltárt egyesek az Ara Martisszal azonosítják.

A templomok mellett még két kisebb megaron szerű építményt ábrázolnak, amelyek pontos funkcionális azonosítása nem ismert.T. Horváth Ágnes