logo

XXV Junius AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

T. Horváth Ágnes - A római birodalom latin nyelvű levelezésének három évszázada

romaikor_kepEz a kötet új megközelítésben tanulmányozza a római levélirodalom három századának levelezési kapcsolatait. Az általa kidolgozott új metódusok hátterében a filológiai vizsgálatokon túl beható prosopográfiai és történeti földrajzi kutatómunka rejlik.

A kötet foglalkozik általános műfajelméleti, kutatás-módszertani problémákkal, valamint a levelezés vizsgált korszakainak történelmi hátterével, a levelek időbeni megoszlásával, a levelezés fenntartásának személyi és technikai feltételeivel is. A mintegy tizenötezer levél-adatot feltáró munka felvázolja e századok levelezési köreit, elemzi a személyes kapcsolatok mélységét, levelezésük nagyságát és intenzitását.

A személyes kapcsolatokon túl érzékelhetővé válnak a birodalom politikai és kulturális életének súlyponteltolódásai, nyomon követhetők a császári udvarok, a pogány és keresztény értelmiség, a keleti és nyugati egyház hatalmi törekvései is. A szerző egyik elemzési módszere a levelezés területi elhelyezkedésének vizsgálata, amit a műben százötven térképen keresztül illusztrál. Az összehasonlító térképeken a levelezési kapcsolatokon keresztül jól követhető a Római Birodalom egyes területeinek erősödő vagy gyengülő szerepe a birodalom kulturális és politikai életében; a teljesen mobil köztársaságkori levelezés statikussá válása, valamint a birodalom egészét átfogó, sok központú levelezési körök egy központúvá válása.

A kötet fontos, kézikönyvként használható részeként jelenik meg a korabeli helyneveket magyarázó és feloldó helynévtár, valamint a három század levelezésének valamennyi résztvevőjével megismertető névmutató.


Sorozatcím: Belvedere Meridionale segédkönyvtár IV.

Kiadó: Belvedere Meridionale

Kiadás éve: 2002

ISBN: 9638624043

Terjedelem: 280 oldal