logo

XXVII September AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

A római érmék gyakoribb feliratai

AVG: AVGVSTVS - Ez a címlet előszőr Octavian használhatta, aki a Szenátustól i.e. 27. január 16-án kapta a jogot a viselésre. Ez után minden uralkodó, mint a legfőbb hatalom jelképeként viselte a címet. A birodalom késői időszakáig az uralkodók egyszerre viselték az Augustus és Caesar címet. A késői időszaktól kezdve az uralkodó család ifjabb tagjai kapták a Caesar címet. Társuralkodó esetén az érméken megfelelő felirat AVGG volt, nagyon ritkán mikor hárman uralkodtak egyszerre, AVGGG felirat van.

CAES, CAE, C : CAESAR - Az első uralkodók családneve rokonságban Julius Caesarral. Később a vérrokonság megszakadásával is fennmaradt a cím az uralkodó családoknál. Időnként a „nemes” előtag ( NC, NOB C, NOB CAES ) is megjelenik az érmén, ez az uralkodó család ifjabb tagjai használtak.

CONOB: Constantinopolis Obryza ( Konstantinápoly tiszta arany ). A 4. század második felétől jelenik meg a római solidusokon.

COS, CONS, CO, C: Consul - a legmagasabb rang a Köztársaság idején. I.e. 509-től a Köztársaság bukásáig két konzult választottak évenként. Az uralkodók is viselték ezt a címet családtagjaikkal együtt. Nagyon kevés rómainak adatott meg a jog, hogy kettőnél többször viselték ezt a címet családtagjaikkal együtt. Az uralkodók persze ez alól kivételek voltak. A leggyakoribb forma a COS+a konzultság száma. Pl. ( COS XVI). Ettől eltérő ritka jelölések is voltak, pl. Septimus Severus ( Emese veret) használt IIC, IICO jelzést. Probus használta a CONS, Commodus és Gallienus a C és szám jelölést alkalmazott.

DN: Dominus Noster - „ A mi urunk”, a 4. században jelenik meg előszőr, a század második felétől felváltotta az IMP feliratot.

DD NN: Dominorum Nostrorum - „ A mi urunk” többes számú kifejezése.

II I VIR R P C : Triumvir Reipublical Constituendal - „ A három ember egyike a Köztársaság irányítására” . A felirat i.e. 43-ból a második Triumvirátustól ( Marc Antony, Octavian, Lepidus ) ered Brutussal és Cossiussal szemben.

IMP: Imperátor - Uralkodó, „ parancsnok „. A köztársasági időkben a győzedelmes tábornokokat illették e címmel. A birodalmi időkben az uralkodók gyakran győzelmeik számon tartására használták a feliratot, pl.: IMII, IMPIII stb, függetlenül attól, hogy részt vettek-e az ütközetben vagy sem.
GERM, DAC, PART etc: Germanicus, Dacicus, Parthicus. Számos győzelem után az uralkodók a legyőzött területek nevét felvették uralkodói címükben.

CENSP, CENS PERP: Censor Perpetus - Cenzor. A Cenzor a szenátorok felett uralkodó személy volt.


F: Filius - ( fiú ) Az uralkodó fia.

N: Nepos - unoka

PRON: Pronepos - dédunoka

PP- PATER PATRIAE: - Az ország atyja. A legtöbb Augustus címet viselő uralkodó használta e címet, bár nem közvetlenül az uralkodás kezdetétől. A hagyomány gyakorlata alapján az új Augustus visszautasította a címet addig amíg tetteivel ki nem érdemelte.

P FEL, PF FEL: - Pius Felix - alázatos, engedelmes (az istenekhez, Rómához, a családhoz) és boldog ( jó szerncse és siker ). A harmadik században terjedt el.

N, NOST: - Nostor ( a mienk) - A DN jelülés mellett vált gyakorívá a negyedik század folyamán.

INV: - Invictus ( legyőzhetetlen ). A késő harmadik és kora negyedik században terjedt el.

PM, PONT, MAX-PONTIFEX MAXIMUS: - „ A legfelsőbb pap”. Amikor több Augustus uralkodott a legidősebb viselte a címet míg a többiek a PONTIFEX - ként uralkodtak. Az uralkodó volt a legfelsőbb állami vallási vezető. A birodalom kereszténnyé válása után a címet ( a mai napig is ) a pápa viselte.

SC: - Senatus Consulto - „ A szenátus rendeletére”. A birodalmi időkben a bronz érmék fémértéke alacsonyabb volt a nominál értékénél. Ezért teljes értékben való elfogadását a szenátus rendeletével igyekeztek elérni. A harmadik század végéig szinte minden bronz érmén szerepelt a felirat.

SPQR: - Senatus Populusque Romanus - ( Szenátus és a római nép ). A római uralkodó osztály ( szenátus ) és a nép ötvözött erejét igyekszik kifejezni. Trajan gyakran használta az SPQR OPTIMO PRINCIPI ( a legjobb uralkodónak ) feliratot.

MAX: - Maximus - (a legnagyobb). A ( Nagy ) Constantine használta a feliratot. Uralkodása idején senki nem kérdőjelezte meg a használatát.

SM, P: - Sacra Moneta - ( szent pénz ) , Pecunia ( pénz ). Időnként verdejel megjelölésre használták.

VOT: - Vota - ( fogadalom ). Az uralkodók hű szolgálatot fogadtak meghatározott időre, ez jelent meg az érméken, pl. VOTX. Időnként meghosszabították a periodust, pl. VOTX ET XX vagy VOT X MVLT XX.


PERP : - Perpetus - ( örökké ). Az első században a Censor felirattal együtt jelenik meg.

DV, DIV, DIVO: - Divus - ( isten ) Haláluk után istenné avatott uralkodók.

PT: - Pater - ( atya ). Együtt használták az AVGG felirattal az „ Augustusok apja „

TRP: - TRIBVNICA PROTESTAS - ( Tribunusi Erő ). A köztársasági időkből ered a plebejusok hatalmát fejezte ki. I.e.23 Július 1- én Augustus megszerezte ezt a címet, ez teljes vétó ill. felügyeleti joggal bírt a szenátus felett.

VMNR: - Venerabilis memoria - ( tisztelet és emlélezés ). I. ( Nagy ) Constantine felszentelésekor alkalmazták.