logo

XXIV Junius AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Üzérkedés ünnepnapok bevételével (I. e. 129)

Ptolemaiosnak, a jótevő istennek, Ptolemaios és Kleopatra, a kiváló istenek fiának és feleségének, Kleopatra királynőnek, a jótevő istennőnek uralkodása 42. évében, amikor Alexandros, az isteni megváltók, a testvéristenek, a jótevő istenek, az atyaszerető istenek, a kiváló istenek, az anyaszerető isten, a jóatya isten, a jótevő istenek papja és a jótevő Bereniké díjvivője, a testvérszerető Arsinoé kosárvivője, az atyaszerető Arsinoé papnője ez és ez és amikor Ptolemaisban ezek és ezek a papok és a papnők, Hathyr hónap 29-én Thébais Diospolis Megalé városában Hérakleidés, Peri Thébas közjegyzője előtt.

A pathyrisi kerület libyai körzetében levő Memnoneiából való Sennuthis, Hóros leánya, aki 30 éves, középtermetű, sárgásbarna bőrű, gömbölyű arcú, piszeorrú, jobb szája szögletében forradás van, pufók képű, akinek gyámja anyai ágon való rokona Harsiésis, Patémis és Labais fia, Ptolemaiosnak, Pyrrhos fiának a gyalogosai közül való rendes havi fizetésű, 35 éves, középtermetű, sárgásbarna bőrű, kissé göndörbajú, zömök, szélesarcú, egyenes orrú, elálló nagy fülekkel, amelyek közül a bal át van fúrva, és maga Hariésis eladta az előjogokat évenként tíz ünnepnapra és az ezekkel járó haszonélvezetet és szolgáltatásokat és mindazt, ami ezzel kapcsolatos vagy ehhez járul és a szökő napokon rájuk eső részesedést és mindazt, ami még ide tartozik, a Hathyr Nuemontesemának nevezett Aphrodité-szentélyben a Memnoneiával szemben levő sírok között. Psenminis, Peteminis fia, a memnoneiaiak közül való, 40 éves, középtermetű, sárgásbarna bőrű, sima hajú, széles arcú, egyenes orrú, kinek homlokán mindkét oldalon forradás van, megvette négy talentum rézpénzért. A vásárlási szerződés összes feltételeiért jótállnak az eladók, akiket Psenminis, a vevő elfogadott.


Forrás:
MIRŐL VALLANAK A PAPIRUSZOK? (I. e. IV. – i. sz. VIII. század)
GONDOLAT BUDAPEST, 1961
Összeállította és fordította:
MORAVCSIK GYULA