logo

XXXI Maius AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Tanúsítvány gyermek papi származásáról (I. sz. 187 táján)

Kronióntól, Pakébkis fiától, Harpokratión unokájától, a prófétai tisztség ügyvivőjétől és Maróntól, Kronión fiától, Harpokratión unokájától és Maróntól, Marón fiától, Marepsémis unokájától és Pakébkistől, Kronión fiától, Psoiphis unokájától, kik közül hárman papok, s mind a négyen Tebtynis községének híres kiváltságos szentélyéből valók.

Marepsémisnek, Marsisuchos fiának, Harpokratión unokájának, az említett szentély papjának hozzád intézett beadványára vonatkozólag, melyben kérelmezi, hogy Panésis leányától, Thenpakébkistől született fia, Panésis körülmetéltessék, megkeresésedre, hogy vajon az papi leszármazású-e és szükséges-e, hogy körülmetéltessék, mi Marcus Aurelius Commodus Antoninus Augustus jó szerencséjére esküdve tanúsítjuk, hogy az valóban papi leszármazású, hogy az általa mellékelt bizonyító iratok valódiak, továbbá, hogy szükséges, hogy körülmetéltessék, mivel ha ez meg nem történik, nem végezheti a szent cselekményeket. Ha nem így volna, sújtson bennünket az eskü következménye.
Én Kronión, Pakébkis fia letettem a fenti esküt, mint fentebb áll.

[Második kéz:] Én Marón, Marón fia szintén megesküdtem, mint fentebb áll.

[Harmadik kéz:] Én Marón, Kronión fia szintén megesküdtem, mint fentebb áll.Az egyiptomi papi testületbe való felvétel céljából igazolni kellett az illető papi származását. A papok erre vonatkozó tanúsítványa alapján a főpap megadta az engedélyt a kultikus körülmetélésre, ami a papi testületbe való felvétel előfeltétele volt.


Forrás:
MIRŐL VALLANAK A PAPIRUSZOK? (I. e. IV. – i. sz. VIII. század)
GONDOLAT BUDAPEST, 1961
Összeállította és fordította:
MORAVCSIK GYULA