logo

XXXI Maius AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Papok pereskedése (I. e. 132)

Apollóniosnak, a legelső barátok egyikének, a kerületi főnöknek és a bevételek felügyelőjének, a nagy Soknopaios isten, a legnagyobb istennő, Isis Snephorsés és a velük lakozó istenek papjai részéről, akik egyszersmind a Soknopaios Nésosban levő kincstári föld megművelői.

A 38. év Epeiph 18-án Petesuchos, a nagy istennek, Soknopaiosnak a főpapja kedvező alkalomra várván, amikor valami dolgunk akadt Krokodeilopolisban, lejött Dionysiasba és megtévesztvén a nálunk alkalmazott földmíveseket, Teost és Stotoétist, mintha mi küldtük volna ki őt, hogy beszedje a nagy isten, Sóknopaios általunk művelt szent földje utáni bérleti díjat, erőszakot alkalmazva velük szemben, a szérűről elszállított 22g véka búzát Paalas házába. Erre vonatkozólag kérelemmel járultunk eléd Premitben e hónap 22-én és te magad elé idézve Paalast elkoboztad a nagy isten, Soknopaios búzáját azzal, hogy Petesuchos, a főpap annak a megegyezésnek értelmében, melyet mi vele a 38. évben főpapi tisztsége átvételekor kötöttünk, írásban kötelezte magát és a királyra esküdött, hogy a föld bérleti díjához semmiképpen sem fog hozzányúlni, ám a kötelezvény feltételeit megszegte.
Minthogy a nagy isten, Soknopaios és a legnagyobb istennő Isis Snephorsés és az együttlakozó istenek betegségedben megóvtak, kérjük, ha te is jónak látod, rendeld el, hogy beadványunkat iktassák és tartsák számon a te hivatalodban tekintettel a Petesuchos főpap ellen intézendő vádunk miatti kihallgatásra, hogy ne nyúlhasson a búzához, és írjál Apollóniosnak, a felügyelőnek, hogy vezettesse őt eléd ez ügy tárgyalására, és hogy ha állításaink valónak bizonyulnak, mi elszállítsuk a 225 véka búzát és elhelyezzük az isten javai közé, és az erőszakosságért és szószegésért ítélkezz felette buzgó igazságszeretettel mások elriasztása céljából és hogy teljesíthessük az isteneknek a szokásos áldozatokat a királyért és a királyi gyermekekért, amennyiben a te támogatásodban részesülünk.


Jó szerencsét

A 38. év Epeiph 22-én.


Forrás:
MIRŐL VALLANAK A PAPIRUSZOK? (I. e. IV. – i. sz. VIII. század)
GONDOLAT BUDAPEST, 1961
Összeállította és fordította:
MORAVCSIK GYULA