logo

XXII Maius AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Papi állás megvétele (I. sz. 146)

Másolat. Tiberios Klaudios Iustosnak, pénzügyi tanácsosnak, Pakébkistől, Marsisuchos fiától, aki kiváltságos papja a Kronosnak is nevezett Soknebtynis és a vele együtt lakozó hatalmas istenek híres szentélyének, amely az arsinoéi kerületben a polemóni körzetben Tebtynis községben áll.

Meg óhajtom vásárolni az előbb említett szentély prófétai tisztségét, amely már régóta eladó, oly feltétellel, hogy . . . . . . és viszem a pálmaágakat, végzem az egyéb prófétai teendőket, és a rendeletek értelmében megkapom a szentélyre eső minden jövedelem egy ötödét kétezerkétszáz drachma összes árért a Pakébkis fia, Marsisuchos által régebben ígért hatszáznegyven drachma helyett. Ezt az összeget én, mihelyt megerősíttetem, a szokásos terminusokon befizetem a helyi nyilvános bankba. E hivatal minden méltóságával és előjogával együtt mindégre maradjon meg az én utódaimnak és örököseimnek a birtokában és tulajdonában, akik személyenként kétszáz drachmát fizetnek beiktatási járulékként. Ha tehát jónak látod, uram, erősíts meg engemet e jogaimban itt a városban, és írj ál át a kerületi főnöknek ebben az ügyben, hogy a téged szerető isteneknek kijáró szent cselekmények elvégeztessenek. A fentebb említett befolyó jövedelmek reám eső ötöde a felmerülő költségek levonása után 50 véka búzát, g és ötnyolcad véka lencsét és 60 ezüst drachmát tesz ki.

Jó szerencsét

Caesar Titus Aelius Hadrianus Antoninus Augustus Pius császár 10. évében Tybi 10-én.A Ptolemaiosok korában dívó eljárás, hogy a papi állásokat az állami birtokokhoz és adóbevételekhez hasonlóan a legtöbbet ígérőnek bérbeadták, a római korban is fennmaradt. Az a körülmény, hogy Pakébkios a korábbi ajánlatnál többet ígért, arra vall, hogy ez a papi állás igen jól jövedelmezett.


Forrás:
MIRŐL VALLANAK A PAPIRUSZOK? (I. e. IV. – i. sz. VIII. század)
GONDOLAT BUDAPEST, 1961
Összeállította és fordította:
MORAVCSIK GYULA