logo

XXXI Maius AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Postajegyzék (I. e. 255)

. . . . . . 6 tekercs, ezekből 3 és egy levél a királynak szól, Theogenés pénzhordónak . . . . . . Apollónios pénzügyi főfelügyelőnek.
16-án . . . . . . Alexandrosnak 6, ezekből Ptolemaios királynak szól 1 tekercs, Apollónios pénzügyi főfelügyelőnek 1 tekercs és két levél a tekercshez csatolva, a krétai Antiochosnak 1 tekercs, Ménodórosnak 1 tekercs, . . . . . , a másikban 1 tekercs; Alexandros pedig átadta Nikodémosnak.

17-én. A reggeli órában az ifjabb Phoinix, Hérakleitos fia, a száz holdas makedón, átadott Aminónnak Phanias részére 1 tekercset és a portót; Aminón pedig átadta Theochréstosnak.
18-án. Az első órában Theochréstos átadott a felvidékről Deiniasnak 3 tekercset, ezekből Ptolemaios királynak szól 2 tekercs, Apollónios pénzügyi főfelügyelőnek 1 tekercs; Deinias pedig átadta Hippolytosnak.

18-án. A 6. órában az idősebb Phoinix, Hérakleitos fia, a hérakleopolisi kerületbeli száz holdas makedón, egyike a legelsőknek . . . . . . átadott z tekercset Phanias számára; Aminón pedig átadta Timokratésnak.

19-én. A m. órában Nikodémos átadott Alexandrosnak a délvidékről. . tekercset, Ptolemaios királytól Antiochos részére a hérakleopolisi kerületbe 1 tekercset, Démétrios elefántszállításhoz beosztott hivatalnok részére Thébaisba 1 tekercset, Hippotelés részére, akit Antiochos Apollónopolis Megalé városában hagyott, 1 tekercset, Ptolemaios királytól Theogenés pénzhordó részére 1 tekercset, Hérakleodóros részére Thébaisba 1 tekercset, Zóilos hermopolisi kerületbeli bankár részére 1 tekercset, Dionysios intéző részére az arsinoéi kerületbe 1 tekercset . . . . . .

20-án. A . órában Lykoklés átadott Aminónnak 3 tekercset, ezekből Ptolemaios királynak szól. . . az elefántvadászoktól 1 tekercs, Apollónios pénzügyi főfelügyelőnek 1 tekercs, a csapatbeli Hermipposnak z tekercs; Aminón pedig átadta Hippolytosnak.
22-én. A 6. órában . . . . . . átadott a délvidékről két levelet Phanias számára . . . . . ; Hóros pedig átadta Dionysiosnak.
22-én. Az első órában . . . átadott Deiniasnak 16 tekercset, ezekből Ptolemaios királynak szól . . tekercs, az . . . elefántvadászoktól, Apollónios pénzügyi főfelügyelőnek 4 tekercs . . . . . a krétai Antiochosnak 4 tekercs; Deinias pedig átadta Nikodémosnak.
22-én. A 12. órában León átadott Aminónnak a felvidékről Ptolemaios király számára . . tekercset ; Aminón pedig átadta Hippolytosnak.

23-án. A reggeli órában Timokratés a felvidékről átadott . . . Alexandrosnak . . tekercset, ezekből Ptolemaios királynak szól . . tekercs, Apollónios pénzügyi főfelügyelőnek 1 tekercs . . . . . . pénzhordónak 1 tekercs . . . . . . 1 tekercs; Alexandros pedig átadta . . . . . .A Ptolemaiosok korában a postai szolgálat csak hivatalos levelek továbbítására szolgált. A sürgős küldeményeket lovas küldöncök vitték, a rendes postát tevén vagy hajón szállították. Az egyes postahivatalok, melyek kb. hat órai út távolságban voltak egymástól, jegyzéket vezettek az áthaladó postai küldeményekről. A jegy, ékbe nemcsak a címzettek nevét s a levelek és tekercsek számát írták be, hanem azt is, hogy melyik küldönc melyik másik küldöncnek adta át őket. Az ismeretlen helyen, valószínűleg valahol a Fajum vidéken működő postahivatal itt közölt jegyzékéből kitűnik, hogy naponta négyszer ment a gyorsposta, reggel délről észak felé, délben északról dél felé és este még egy-egy mindkét irányban. A postai út a Nílus mentén vezetett, s biztosította az összeköttetést az alexandriai kormányzat és a dél-egyiptomi helyi hatóságok közt.


Forrás:
MIRŐL VALLANAK A PAPIRUSZOK? (I. e. IV. – i. sz. VIII. század)
GONDOLAT BUDAPEST, 1961
Összeállította és fordította:
MORAVCSIK GYULA