logo

XXII Maius AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Hadrianus császár rendelete a katonagyermekekről (I. sz. 119)

Az uralkodó levelének másolata fordításban . . . . . , amely Traianus Hadrianus Augustus 3. évében Publius Aelius 3. konzulsága és Rusticus 1. konzulsága idején Alexandriában tétetett közzé a harmadik kyrénéi legio és a huszonkettedik deiotarusi legio téli táborában a főparancsnokságon augusztus 4-én, azaz Mesoré 11-én.

Jól tudom, Rammiusom*, hogy azokat a gyermekeket, akiket szüleik a katonai szolgálat ideje alatt ismertek el, megakadályozzák abban, hogy apai vagyonukhoz hozzájussanak, s úgy vélem, hogy ez az intézkedés nem is túl kemény, minthogy a katonai fegyelem ellenére cselekedtek.
Mindazonáltal szívesen ragadom meg az alkalmat, hogy az előttem élő császárok túl szigorú intézkedését emberségesebb módon értelmezzem. Így bár azok, akiket a katonai szolgálat idején ismertek el, nem törvényes örökösei atyjuknak, mégis elrendelem, hogy ők is igényt tarthassanak a vagyonra a rendeletnek ama pontja alapján, amely szerint ez a vérrokonoknak is megadatik. A te kötelességed, hogy ezt a kedvezményt katonáimnak és veteránusaimnak egyaránt tudomására hozd, nem azért, hogy kedvező színben tűnjek fel előttük, hanem hogy ha még nem ismernék azt, éljenek vele.


(* Egyiptom akkori helytartója.)Augustus császár rendelete értelmében az egyiptomi légiók katonái szolgálati idejük alatt nem köthettek házasságot. Az ennek ellenére született katona-gyermekek törvénytelenek voltak s így öröklési joguk sem volt. Ezen az intézkedésen enyhített Hadrianus császár e rendelete, amelynek eredetije latin nyelven íródott; a szövegnek a császár parancsára készült görög fordítása maradt csak ránk.


Forrás:
MIRŐL VALLANAK A PAPIRUSZOK? (I. e. IV. – i. sz. VIII. század)
GONDOLAT BUDAPEST, 1961
Összeállította és fordította:
MORAVCSIK GYULA