logo

XXIV Junius AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Adóösszeírás (I. sz. 104)

Gaius Vibius Maximus, Egyiptom helytartója közhírré teszi: Minthogy a házak szerinti összeírás esedékessé vált, szükséges, hogy mindazokat, akik bármilyen oknál fogva távol vannak kerületükből, szólítsák fel, hogy térjenek vissza tűzhelyeikhez, hogy egyrészt eleget tegyenek a szokásos összeírási eljárásnak, másrészt, hogy szokott földművelési munkáikat folytassák. Tudván azonban, hogy városunknak a vidékiek közül egyesekre szüksége van, elrendelem, hogy mindazok, akik úgy vélik, hogy ittmaradásuk indokolt, jelentkezzenek összeírás céljából . . . . . . Festus lovassági ezredparancsnok előtt, akit e célból kirendeltem, s akitől azok, akik igazolták, hogy jelenlétük szükséges, e rendelet értelmében meg fogják kapni a láttamozott engedélyeket a folyó Epeiph hónap harmincadikáig bezárólag . . . . . . visszatérni . . . . . . aláírásnak . . . . . . mértéktelenül . . . . . . tudom . . . . . . amennyiben . . . . . . jogsértést követve el.


A római császárkorban adóösszeírás céljából 14 évenként censust tartottak (lásd Lukács evangéliuma 2, 1-3).
E rendelet a 104. évi népszámlálás előkészítésére vonatkozik.


Forrás:
MIRŐL VALLANAK A PAPIRUSZOK? (I. e. IV. – i. sz. VIII. század)
GONDOLAT BUDAPEST, 1961
Összeállította és fordította:
MORAVCSIK GYULA