logo

XXII Maius AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Adóbérlet (I. sz. I. sz. vége)

Paniskos . . . . . . az oxyrhynchosi kerület főnöke üdvözli Asklépiadést, ugyanezen kerület királyi jegyzőjét.

Mivel az adóárverésen, melyet a szokott személyek jelenlétében te és én tartottunk, a forgalmi és átírási adók bérlői vonakodtak ajánlatot tenni, hivatkozván arra, hogy nagy károsodásnak tennék ki magukat és így kénytelenek lennének elköltözni, írásban közöltem méltóságos helytartónkkal ez ügyre vonatkozó észrevételeinket. Most ő azt válaszolta nekem, hogy vizsgáljam át a korábbi bérleteket és könnyítsek, amennyire csak lehetséges, az adóbérlők terhein, nehogy az esőszaktól kényszerítve odébb álljanak.
Már korábban elküldtem neked a levél másolatát tudomásvétel céljából közölve, hogy távollétedben, mivel az adóbérlők nem vállalták a szerződéseket, más ajánlkozók pedig az ismételt kihirdetés ellenére sem jelentkeztek, írásbeli esküt vettem a forgalmi és átírási adók bérlőitől. . . . . .A római császárkorban éppen úgy, mint a Ptolemaiosok korában az állam az adókat bérbe adta. Sok esetben, amikor a régi bérlők a bérleti feltételek enyhítése ellenére sem voltak hajlandók tovább vállalni kötelezettségeiket, új bérlők pedig nem jelentkeztek, a kormányzat kényszerbérlet alkalmazásától sem riadt vissza, amint erre a papirusz szövege is céloz.


Forrás:
MIRŐL VALLANAK A PAPIRUSZOK? (I. e. IV. – i. sz. VIII. század)
GONDOLAT BUDAPEST, 1961
Összeállította és fordította:
MORAVCSIK GYULA