logo

I Quintilis MMXXII AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

sacella Argeorum

Az Argei bábuk voltak. A rómaiak március 16-án és 17-én körmenetben vonultak szentélyeikhez, a sacella Argeorum-hoz vagy másképp sacraria Argeorum-hoz, amelyek a város különböző pontjain voltak a Servius Tulliusra visszavezetett városbeosztásnak (regiones IV) megfelelően.

Május 14-én a bábukat a pons sublicius-ról a Tiberisbe szórták. A sacella Argeorum száma vitatott vagy 27 vagy 30 volt. Capitolium mindenesetre kimaradt az ünnepből, aminek megmagyarázására több elmélet születet, de talán az utóbbi mons szakrális jellege a magyarázat, miként az Aventinus esetében is, amely egészen Claudiusig kívül maradt a pomerium-on.

Már az ókoriak s nyomukban a modern kutatók is úgy gondolták, hogy itt egy ősi emberáldozat helyettesítéséről van szó; a körmenet pedig jelzi a város területének kiterjesztését egy korai időszakban, feltehetőleg a Kr. e. 6. sz. első felében. Vö. Varr. I. L., 7, 44; Plut., quaest. Rom. 272 b; 285a; Fest., exc. 15 M, 109 L; Dión. Hal. 1, 38, 3; Ovid., Fasti 5, 621: Macr. 1, 11, 47.


.-