logo

XXVII Novembris MMXXII AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Disciplina Etrusca

Az etruszkok jóslásra vonatkozó eljárási és ismeretanyaga, amely nagy hatással volt a római divinatio gyakorlatára, még ha maguk a rómaiak gyakran nagy fenntartással viseltettek is vele szemben. Egy jól kifejlesztett etruszk rendszer a máj egyes részeiből lehetségesnek tartotta a jövő kikövetkeztetését. Ennek legjobb tanúja a piacenzai bronzmáj, mely mutatja, hogy mely terület melyik istennek volt kiutalva az égi területeknek megfelelően.
A disciplina Etrusca tovább hagyományozásáról és gyakorlásáról egy papság gondoskodott, mely még a császárkorban is fennmaradt, ennek tagjai aharuspices, akik hatvanan voltak. Az ő responsa-juk alá voltak rendelve a senatus-i határozatoknak, noha azokra hatást gyakoroltak. A haruspices megvizsgálták a prodigium-okat, hogy felismerjék értelmüket, a velük kapcsolatos követendő kiengesztelő magatartást (procuratio).

A disciplina Etrusca-t könyvekben rögzítették, ezek voltak a libri haruspicini, ill. a fulgurales, valamint a rituales. Az első csoport foglalkozott az áldozati állatok egyes szerveiből való jóslással, a másik a villámokkal és a mennydörgéssel, míg a harmadik a rituális vonatkozásokkal. Az ordo haruspicum-ot Claudius alatt újjászervezték, és a disciplina Etrusca-t ezek ellenőrzése alá helyezték.