logo

IV December MMXXII AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

leges Corneliae

Tulajdonképpen corneliusi törvények, ezzel az összefoglaló megjelöléssel több római politikus legislatio-ját szokták illetni, így Cornelius Cinna Kr. e. 87-es törvényeit; azokat, amelyeket Sulla 88-ban, majd mint dictator 82-81-ben hozott; ill. egy bizonyos C. Cornelius 67-ben. Cinna legismertebb törvénye a lex Cornelia de exulibus revocandis, amely Marius és más száműzöttek érdekében született. Sulla törvényeinek felsorolását adja Rotondi, G.: „Leges publicae populi Romani". Hildesheim, 1962, 349 skk.

Az ismertebbek: annak elrendelése, hogy a néptribunusok csak a senatus jóváhagyásával terjeszthetnek elő törvényjavaslatot (App., b. c. 1, 59): a proskribáltak és utódaik törvényen kívül helyezése (Cic., Sex. Rosc. 125); a néptribunusok kizárása acursus honorum-ból (Liv., per. 89); a quaestor-ok számának 20-ra emelése (FIRA, I, 10); a papi collegium-okcooptatio-val történő kiegészítése (Liv., per. 89); a végrendelet- és pénzhamisítások megbüntetése (Dig. 48. 10); a de quaestionibus, mely az esküdtszékeket visszaadta a senator-oknak; a de maiestate az ilyen ügyeket ugyancsak quaestio perpetua elé vitte (Cic., Pis. 21. 50 stb.).

A 67-es törvények közt találjuk a következő leges Corneliae-t: de ambitu, de legibus solvendo, de iurisdictione.


.-