logo

IV December MMXXII AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Socii.

Szövetségesek, másképpen: foederati, akiken főleg Róma itáliai szövetségeseit szokták érteni, bár maguk a rómaiak széleskörűbben alkalmazták a socii atque amici populi Romani, vagyis a római nép szövetségesei és barátai terminus technicust.

Itália meghódítása egyfajta katonai szövetségi rendszert eredményezett, amelyben az alulmaradt községek elméletileg függetlenséget élveztek, gyakorlatilag azonban alárendelt helyzetben voltak. Ezt a kapcsolatot szövetségi egyezményekkel szentesítették, ezek voltak a foedera, amelyeket az itáliai népek Rómával kötöttek.
Ezek a megállapodások lehettek kedvezőbbek és kevésbé kedvezőek a „Rómával szerződők” számára, attól függően, hogy ezt „önként” tették-e vagy pedig azt követőleg, hogy háborúban legyőzték őket.

A minta a Kr. e. 493-as foedus Cassianum volt, amelyet Róma kötött a „latin szövetséggel", vö még ariciai szövetség, duitas Latina. A pun háborúk idején több mint másfélszáz külön szerződést kötöttek és a nem római Itália valamennyi népe socii lett.
A foedera elvben katonai együttműködést szorgalmaztak, de valójában minden szövetséges köteles volt katonai egységeket küldeni a harcban álló rómaiaknak, s ezek a csapattestek a legio-k kisegítő alakulatai voltak, vö. auxilia. A római köztársaság középső szakaszában az utóbbi egységek akár a sereg kétharmadát is kitették.

A Kr. e. 2. sz. végén, amikor Róma több vonatkozásban elzárkózó, megkülönböztető politikát kezdett folytatni a Socii-val szemben, a katonai megterheléssel együtt ez súlyos elégedetlenséget váltott ki a socii körében, ami a szövetséges háború hoz vezetett. Bár Róma nagy véráldozatok árán katonailag győzött, de politikai vonatkozásban kénytelen volt kielégíteni a szövetségesek követelését, akiknek megadták a civitas Romana, s ilyen módon a római állam szerves részévé lettek.


.-