logo

IV December MMXXII AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Largitio

Bőkezűsködés volt a rómaiaknál minden adomány, melyet valaki a népnek bőkezűségből juttatott, így játékok, viadalok, vendégségek, különösen pedig gabona-, olaj-, bor-, pénz- stb. kiosztás.

Ilyen ajándékozások indítéka rendesen a nép kegyének megnyerése volt s olyanok vették igénybe, kik nagyratörő céljaikat a nép támogatására alapították. Már régtől fogva volt rá gondja az államnak, hogy Roma polgárai jutányos áron juthassanak hozzá a szükséges gabonához (cura annonae); e célból a közcsűröket (horrea) olcsó gabonával töltötte meg a provinciákból.

A Gracchusok korától fogva azonban egyes törvények (leges frumentariae) arra irányulnak, hogy a városi polgárságot a vételárnál olcsóbban, sőt ingyen is juttassák gabonához, s nem csekély kiadásokkal terhelték az állam pénztárát. Az első lex frumentaria, a C. Gracchusé (Kr. e. 123). 6 1/3-asban (seni et trientes) állapította meg egy modius (78,75 liter) gabona árát s ezáltal az állam mintegy 50%-kal károsodott.

L. Appulejus Saturninus néptribunus (Kr. e. 100) még e csekély árt is leszállította 5/6-asra (semisses et trientes). M. Livius Drusus Kr. e. 91-ben még lejjebb akarta szállítani, de nem vihette ki szándékát. M. Octavius néptribunus Kr. e. 90-ben mérsékelte, Sulla pedig egészen megszüntette a kedvezményt.

A lex Cassia Terentia (Kr. e. 73-ban) ismét a gracchusi árt hozta be, P. Clodius azonban Kr. e. 58-ban azt is teljesen elengedte. C. Julius Caesarnak Kr. e. 46-ban hozott lex frumentariája a gabonaosztásnál első sorban a többgyermekű családapákat vette figyelembe s a részesülők számát 320.000-ről leszállította 150.000-re de már Augustus alatt ismét 200–250.000, sőt 320,000 polgár is jut olcsó gaobnához.

A fővárosnak gabonával való ellátása (cura annonae) s a kiosztás a köztársaság idejében az aedilisek hatáskörébe tartozott; a lex Cornelia Caecilia (Kr. e. 57-ben) Cn. Pompejust bízta meg vele 5 évre.

Julius Caear Kr. e. 44-ben két aedilis plebis Cerialist hozott be a város élelmezésének gondozására. A császárok ezek helyett más tisztviselője (praefecti annonae) bíztak meg vele. Mindegyik tribus lajstromba vette s fölhatalmazó jeggyel (tessera) látta el a jelentkezőket.