logo

XIX Aprilis AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Homo novus

Új ember, vagyis Rómában az első nemzedékhez tartozó politikus megjelölése, aki családjából elsőként került be a senatusba.

Homo novus-ok jelenlétével állandóan számolni kell a senatus-ban, mert a régi családok közül egyesek kihaltak, mások pedig anyagilag képtelenné váltak arra, hogy magistratus révén őseikhez hasonlóan maguk is bejussanak a tanácsba, vagy esetleg más életpályát választottak maguknak, vö. equites. Így a senatori rend állandó feltöltődésre szorult, vö. equites seminarium senatus, Kr. e. 171-ről Liv. 42, 61, 5.

A legtöbb alacsony rangú maradt, bár közülük néhányan szónoki vagy katonai képességük, „y patronatus-uk vagy clientela-juk, esetleg egyéb körülmény révén eljutottak a praetura-ig, sőt a consulatus-ig, bekerülve magába a nobilitas-ba, vö. Cato, Marius, Cicero, még ha származásuk miatt nem egyszer gúny tárgya lettek is, ill. felemelkedésüket mindenféle machinációval igyekeztek megakadályozni a régi családok tagjai. Mindez személyes konfliktusokhoz is vezetett, vö. Marius és Sulla.

A császárkorban a homo novus-okéhoz hasonló fölemelkedés a császár révén történt, aki személyes érdemek alapján emelte ki előbb Itáliában, majd a provinciákban is azokat az elemeket, akik számára megbízhatóknak ígérkeztek.