logo

XIX Quintilis AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Acta Senatus

Ezt a megjelölést szokás alkalmazni a római senatus jegyzőkönyveire, amelyek már a köztársaság korai időszakától megörökítették a tanács határozatait, vö. senatus consultum, bár használatban volt a commentarii senatus elnevezés is.

Hivatalos senatusi jegyzőkönyv azonban Kr. e. 59-ig valójában nem volt, alapvetően csak a törvényeket foglalták írásba, s legföljebb egyes senatorok készítettek feljegyzéseket. Előírásukról és közzétételükről Caesar gondoskodott első consulatusa idején, vö. acta urbis. Ezek a feljegyzések konzultáció céljából megtekinthetők voltak a senatorok számára.

Ellenőrzése vagy egy tekintélyes senatorra vagy magára a császárra hárult Tiberiustól kezdődően, vö. curator actorum senatus. Több történetíró használta ezeket forrásként, így Tacitus is, de az eredeti dokumentumok nem igen maradtak ránk, kivéve egy kései, Kr. u. 438-as emléket.


.-