logo

XXII Maius AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Ager tributarius

Tartományi föld, amely után birtokosai, possessorai földadót voltak kötelesek Rómának fizetni. Ennek az adónak a neve Róma első provinciáiban ager tributarius stipendium volt, s magát a földet ager stipendiariusnak nevezték.

Iulius Caesar az általa meghódított tartományokban megváltoztatta az adókivetés rendszerét: a behajtást nem adóbérlő társaságokra, hanem magukra a közösségekre bízta. Ettől kezdve az így szedett adóttributum-nak, az adóköteles földet magát pedig ager tributarius-nak nevezték. Később Augustus és utódai a tartományok adóztatása terén az ő gyakorlatát követték. A régi, Augustustól kezdve senatusi provinciákká váló tartományokban viszont még sokáig fennmaradt a tartományi földadó régi elnevezése, még abban az időben is, amikor az adóbérleti rendszer már itt is visszaszorult.

Az itáliai birtokokkal szembeni, tributum fizetéséből fakadó anyagi hátrány az az ager tributarius-t Diocletianus császár közigazgatási reformjáig sújtotta. A változtatás azonban nem a tartományi földek javára következett be, hanem Itália hátrányára: tartományokra történő felosztásával együtt megszűnt a félsziget évszázadokon keresztül fennálló földadómentessége is.


.-