logo

IV Martius AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Ager stipendiarius stipendium

Azaz földadó fizetésére kötelezett tartományi föld.Caesartól kedve az újonnan meghódított tartományokban ugyanerre a kategóriára az ager tributarius kifejezést használták, míg a régi, senatusi tartományok a császárkorban is megőrizték a ager stipendiarius stipendium elnevezést. A kettő jogi szempontból ugyanazt jelentette. A tartományi földeken magántulajdont (dominium ex iure Quiritium) senki sem szerezhetett, mert állami tulajdonnak tekintették, s csupán a birtoklása vagy használata volt lehetséges. Ez alól kivételt csupán a néhány ius Italicummal rendelkező város territorium-a vagy nagyon ritkán a magántulajdon kiváltságában részesített személyiségek birtokai képeztek.

Ennek megfelelően a tartományokban alapvetően kétféle földkategória alakult ki:

1. az ager stipendiarius, ager stipendiarius vagy másképpen, az újabb provinciákban használt nevén ager tributarius, melybe a tartományi telkek tartoztak. Haszonélvezőik: a tartomány meghódított lakói vagy a tartományba letelepített veteránok vagy itáliai civilekből verbuvált telepesek, ill. ezek leszármazottai, tulajdonjogi szempontból csupán birtokosnak, possessor-nak számítottak, s az elsődleges tulajdonosnak, az államnak földadót, tributumot vagy stipendiumot fizettek.
A possessio tulajdonszerű használatot jelentett: a föld örökíthető volt, eladható, elidegeníthető, elzálogosítható stb. az állam főtulajdonosi minősége azonban nem volt kétségbe vonható, és az ilyen föld adóköteles volta nem volt megszüntethető.


2. Mindazokat a tartományi földeket, amelyek nem tartoztak az - kategóriájába, s nem számítottak katonai területnek, az állam különböző célokra felhasználhatta: p1. colonia-t telepíthetett rá, minek következtében az ennek territorium-án kiosztott földek szintén ager stipendiarius-má váltak vagy pl. tartós haszonbérbe adhatta magánszemélyeknek, s ezzel ez a föld ager vectigalis-szá vált.


.-