logo

XXVII Novembris MMXXII AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Notitia dignitatum .

A méltóságok jegyzéke.Egy kézikönyv címe - teljes formában omnium tam civilium quam militarium - amely a késő antikvitásban az állami hatóságok számára belső használatra készült. A Notitia dignitatum a birodalom összes magas rangú polgári és katonai tisztségviselőjét, - a tisztségeket rangsorba szedve, a legfontosabbak esetében hivatali jelvényeket, insignia, katonai parancsnokok esetében az alájuk rendelt egységek nevét és ezek jelvényeit is megadva - kettős elrendezésben, a birodalom keleti (Notitia dignitatum in partibus Orientis) és nyugati (Notitia dignitatum in partibus Occidentis) felét külön-külön tárgyalva sorolja fel.
Vele együtt hagyományozódott rank Constantinopolis 14 kerületének a leírása (Notitia urbis Constantinopolitanae) a bennük található nevezetes épületekkel és az egyes kerületet igazgató tisztségviselők listájával, majd pedig egy ugyanezekről készült összesítő kimutatással; és a birodalom provinciáinak jegyzéke (Provinciarum laterculi) a nagyobb igazgatási egységek: praefectura-k, ill. dioecesis-ek szerinti csoportosításban. A feltételezések szerint a primicerius notariorum lehetett az, aki a Notitia dignitatum-ot szerkesztette, illetve a változásoknak megfelelően rendszeresen aktualizálta.

A ránk maradt egyetlen példány datálása több problémát vet fel: a kutatások többé-kevésbé egybehangzó álláspontja szerint nagyjából a 425-430 előtti állapotokat tükrözi, de nem pontosan, ezért feltételezik, hogy ennek esetében nem a hivatalosan szerkesztett Notitia dignitatum egyik aktuális példányáról van szó, hanem egy régebbi, a legnagyobb valószínűséggel Kr. u. 390. körül készült példányról, melyet valahol, helyi szinten aktualizáltak, ám az utólagos kiegészítések nem teljes körűek benne, és nem is mindig pontos információkon nyugszanak.

Kiadása: Seeck, O. (ed.): Notitia dignitatum accedunt notitia urbis Constantinopoli-tanae et laterculi provinciarum. Berlin, 1876. - mindmáig a leghasználhatóbb.


.-