logo

XVIII Junius AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Frumentatio.

A frumentum gabona szóból. Az ingyen gabonaosztást jelentette.A Rómában élő nincstelenek számára kedvezményes áron C. Gracchus, ingyen P. Clodius néptribunus törvénye óta (Kr. e. 58) osztottak gabonát. Jogosultak sokan voltak, s bár Iulius Caesar (Kr. e. 59) földosztással 320 000-ről 150 000-re csökkentette az ellátandók számát, a városi szegénység rövidesen újratermelődött, s Kr. e. 5-ben már újra 320 000 körül volt.
Augustus, aki az élelmiszer-ellátást, acura annonae-t a Kr. e 6-ban visszatérő éhínség miatt magára vállalta, a-t egy lovagrendű császári tisztségviselő, a praefectus frumenti dandi irányítása alatt működő szervezetre (scribae, librarii, accensi) bízta. Ennek tevékenysége szervesen kapcsolódott a gabona beszerzéséről gondoskodó, a praefectus annonae irányítása alatt működő apparátuséhoz.

Az első princeps energikus intézkedései folytán a jogosultak száma 20 000 alá csökkent, s ezt követően a császárkor folyamán végig mintegy 150 000-200 000 fő körül volt. A listán nyilvántartott jogosultak igazoló kártyát, ún. tessera frumentaria-t kaptak, amelynek bemutatásával havonta egyszer, a számukra kijelölt napon és helyen - az 1. sz. közepétől Aurelianus császárig a Porticus Minucianál - átvehették járandóságukat.
Eredetileg gabonát osztottak, Aure-lianus alatt tértek át a napi kenyérosztásra, a kenyeret állami sütödékben állították elő. A késő antikvitásban létezett ingyenes olaj, hús, sőt kedvezményes áron történő borjuttatás is, úgy tűnik azonban hogy az államtól ezekre jogosultságot szerzők nem feltétlenül voltak azonosak a kenyérre jogosultakkal.

A 3. sz. közepétől a curatores aquarum et Minuciae, 331-től a praefectus urbi irányítása alá tartozott a szervezete. A frumentatio-t Constantinopolisban is megszervezték a 3. század folyamán. 332-től itt napi 80 000 kenyeret (panis gradilis) osztottak szét. 392-ben a jogosultak számát növelték, s egy időben a városban háztulajdonnal rendelkező polgárok is jogosultak voltak kenyérellátásra (panis aedium). A frumentatio keretében, Rómához hasonlóan itt is létezett oliva olaj, hús- és borosztás is.


.-