logo

XXVII September AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

Res gestae divi Augusti.

más néven Monumentum Ancyranum, amely monumentális felirat Augustus tetteit adja elő, s alapformájában Augustus Mausoleum-án volt elhelyezve, ami keletkezését Augustus halálának évére, Kr. u. 14-re tenné.

Valószínűleg azonban korábbi fogalmazványokon nyugodhatik (talán Kr. e. 23-tól kezdve), amelyeket a későbbiekben kiegészítettek, felfrissítettek. A ma regina inscriptionum néven is emlegetett dokumentumot két bronzoszlopra írták, a Mausoleum homlokzatánál, a bejáratnál helyezve el. Ezek nem maradtak fent, de jó állapotban levő másolatokat ismerünk, amelyek közül a leghíresebb és legjobb az, amelyet a mecsetté átalakított ancyrai (ma: Ankara) Rómaés Agustus-templom falán fedeztek fel 1555-ben, köztük akkori magyar „humanista diplomaták" (főleg Verancsics Antal).

Az eredetileg latinul írt feliratot görögre is lefordították, s a sérült latin szöveget részben ennek segítségével lehet helyreállítani. Kevésbé teljes, de a rekonstrukcióban ugyancsak használható példányok Apollonia-ból (latin, görög) és Antiochia-ból (csak latin) is előkerültek. A dokumentum felsorolja a princeps által elnyert tisztségeket, magasztalásokat, továbbá a közjóra fordított kiadásait, majd győzelmes hadjáratait, hódításait, s igazolja Augustus helyzetét az államban, felvázolva azt a képet, amelyet Augustus kívánt adni az általa megteremtett rendszerről.


.-