logo

XV Quintilis AD

facebook-csoport


Új Facebook közösségi csoportunkba szeretettel várunk mindenkit! Ötletek, beszélgetések, tanácsok minden ami Ókori Róma!


Facebook csoport

CIL

Corpus inscriptionum Latinarum Latin feliratok gyűjteménye.1862-ben Theodor Mommsen szerkesztésében indított, s attól kezdve máig élő, nagyszabású, I-XVII ig terjedő számozású kötetből, számos pars-ból és fasciculus-ból álló kiadványsorozat. Arra vállalkozott, hogy az addig ismertté vált (tehát mind a fennmaradt, mind az elveszett, de eltűnése előtt lejegyzett szövegű) latin nyelvű feliratok szövegét egybegyűjtse, és részben provinciánkénti, részben tematikus elrendezésben, a tudomány számára használható formában, megfelelő kritikai apparátussal és kiegészítő információkkal közölje. Minden felirat azonosító sorszámmal rendelkezik, a szerkesztők megadják a pontos lelőhelyét, az őrzésének helyét, a felirat méreteit, a felirathoz kapcsolódó korábbi publikációkat, leírják a szöveg mellett előforduló ábrázolásokat.
A felirat szövegét az eredeti szöveg sorbeosztását követve, szöveg-, ill. betűhíven, a feliraton előforduló rövidítéseket követve, a betűösszevonásokat (ligatura) és a központozásokat jelölve közlik. A szövegsérüléseket, a véletlen sérüléseket a szándékos törlésektől eltérő módon jelezve. A betűk kopását, a részleges sérülésüket korrigáló kiegészítéseket jól láthatóan jelzik. A sérült, hiányzó szövegrészek esetleges rekonstrukcióját eltérő betűtípussal végzik el. A felirat szövegében előforduló datálásokat a szöveg mellett modern időszámítás szerint megadják.
A szövegközlést a soronkénti kritikai betű-, ill. szövegelemzés követi, itt jelzik az egyes részek korábban előforduló eltérő olvasatát. Ezt követik a szöveg tartalmi értelmezését megkönnyítő útbaigazítások, pl. az analóg jelenséget tartalmazó feliratok sorszámának közlése. Végezetül a felirat közlője, ha szükségesnek ítéli, megadja a felirat általa javasolt olvasatát is.

Illyricum, ill. Pannonia provincia feliratos anyaga az 1902. kiadási évvel záródó III. kötet rész-, ill. kiegészítő köteteiben található. Az azóta előkerült feliratokat vagy a régiek új olvasatát a jelenlegi államhatárok keretein belül készülő korpuszok közlik: a Viktor Hoffiller és Balduin Saria által Zágrábban,1938-ban kiadott Antike Inschriften aus Jugosiavien (AIJ) 1. (a háború miatt félbeszakadt), majd az ennek folytatásaként, az Anna és Jaro Sasel által összeállított Inscriptiones Latinae quae in Iugoslavia repertae et editae sunt (ILIug) kötetei, a magyarországi feliratokat feldolgozó, Mócsy András és Barkóczi László által elindított Die römischen In-schriften Ungarns (RIU) eddig megjelent öt és megjelenés alatt álló további kötetei, és a most indult Inscriptiones Latinae Sloveniae (ILS).
A pannóniai eredetű, de Szlovákia területén előkerült (a Duna által átsodort vagy elhurcolt) feliratokat I. Cerka és R. Hosek: Inscriptiones Pannoniae Superioris in Slovacia Transdanubiana asservatae és R. Hosek Tituli Pannoniae Superioris annis 1967-1982 in Slovacia reperti címmel kiadott munkái tartalmazzák.

A 90-es években a CIL is újraéledt: megjelent az új, második kiadásának első két, hispániai feliratokat tartalmazó kötete.


.-